Home Landelijke radio Provincie Noord-Holland doet onderzoek naar bereikbaarheid Mediapark

Provincie Noord-Holland doet onderzoek naar bereikbaarheid Mediapark

De Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben achter de rug van Hilversum om onderzoek laten doen naar de fileproblemen rond het mediapark. Onderzoekers van Goudappel Coffeng adviseren GS om de Johannes Geradtsweg en Larenseweg beter te benutten en toch de eerder door de gemeenteraad afgewezen busbaan tussen Hilversum Centraal en mediapark aan te leggen.

Fractievoorzitter Jan Nagel van Leefbaar Hilversum, de grootste fractie, vindt het stiekeme onderzoek van de provincie ongehoord en ‘rieken naar vuil spel’. Hij is verbijsterd dat de provincie de opdracht heeft gegeven om het onderzoek voor de gemeente Hilversum geheim te houden. Hij kenschetst GS als ‘een onbetrouwbare partner die dubbel spel speelt’.

Hij is net zo onthutst over de conclusies van Goudappel Coffeng dat er helemaal geen nieuwe weg nodig is om de files aan te pakken, terwijl eerder onderzoek toch had geleerd dat de Johannes Geradtsweg aanpakken slechts tijdelijk soelaas biedt. Onbegrijpelijk vindt hij ook het advies om de vrije busbaan aan te leggen die de gemeenteraad in juli 2001 juist afwees. Hij is bang dat Hilversum zo de vijftig miljoen euro verspeelt die verkeersminister Karla Peijs belooft voor een duurzame aanpak.

De opdracht voor het onderzoek is verstrekt een week voordat het college van b en w half februari koos voor een holledijkweg als alternatief voor een weg over de hei. Later besloot de raad om te bekijken of de hei te sparen is door een nieuwe weg aan te leggen op de plek van de Erfgooiersstraat. Voor die weg, ingeklemd tussen twee dijken met huizen er tegenaan, zouden wel honderden woningen moeten worden gesloopt. Naar verluidt wordt daar door Goudappel Coffeng amper over gerept. Zij willen de files bestrijden door de doorstroming te verbeteren op de Johannes Geradtsweg en de Larenseweg, waar dan wel een ecoduct moet komen.

Verkeerswethouder Karen Heerschop wil niet veel kwijt over de studie en het rapport dat ze inmiddels bezit. Ze zegt wel dat ze het vreemd vond en dat de provincie aanvankelijk tegenover haar ontkende dat zo’n onderzoek plaatshad.

Ook Hans Hillen, die namens GS vorig jaar alle file-oplossingen had bestudeerd, vindt de handelwijze van de provincie ‘neigen naar vuil spel’ en ‘weinig behulpzaam’. Hillen gelooft niet in de oplossingen die de onderzoekers aandragen. “GS kiezen ervoor de hand op de knip te houden en ontkennen daarmee in feite de problemen.” [Gooi- en eemlander/Villamedia]

Vorig artikelEO bezuinigt niet op directie
Volgend artikelKees Hillen (58) overleden