Home Landelijke radio OLON: “Onvoldoende ruimte voor lokale omroep op omroepnetwerken”

OLON: “Onvoldoende ruimte voor lokale omroep op omroepnetwerken”

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) heeft vandaag een brief gestuurd naar de vaste Kamercommissies voor OCW en EZ. Aanleiding is het overleg van 14 juni 2005 met de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van OCW over het Nationaal Frequentieplan 2005 en het Beleidsvoornemen ‘TDAB, een goed, een goed signaal, over de introductie van digitale radio in Nederland’.

OLON dringt in de brief aan dat er gaat moet worden gemaakt met de optimalisatie van FM-frequenties voor publieke lokale omroepen. Daarbij moeten ook frequenties kunnen worden gebruikt die buiten het deel van de FM band liggen dat nu voor lokale omroep wordt gebruikten moet worden overwogen om de huidige vermogensbeperkingen voor publieke lokale omroepen op te heffen.

Verder gaat de OLON in op het beleidsvoornemen voor de introductie van commerciële digitale radio in Nederland. Onder deze titel wordt ook aandacht besteed aan de lokale publieke radio. Dat heeft volgens de organisatie geleid tot een volstrekte onderwaardering van het belang van een goede regeling voor publieke lokale radio. OLON dringt daarom aan op een apart beleidsvoornemen voor de introductie van publieke lokale (en regionale) digitale radio in Nederland, waar wel rekening gehouden wordt met de specifieke uitgangspunten van het geldende mediabeleid. In algemene zin betekent dit dat de overheid de toegang tot digitale infrastructuur van de publieke lokale omroep afdoende regelt. De OLON is van mening dat de must carry verplichtingen inzake publieke omroep ook onverkort op digitale omroepnetwerken moeten gelden.