Home Landelijke radio Minister Kamp: ‘mogelijke afschakeling analoge FM vanaf 2017’

Minister Kamp: ‘mogelijke afschakeling analoge FM vanaf 2017’

Als in 2016 minimaal 50% van de Nederlandse huishoudens een digitale radio (DAB+) heeft, is het een reële kans dat de analoge FM op termijn wordt afgeschaft. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken gisteren laten weten aan de Tweede Kamer.

“Als in 2016 bij de dan geplande evaluatie blijkt dat digitale radio zoveel succes heeft dat het op relatief korte termijn de distributie via de analoge FM kan vervangen, wordt een afschakelmoment van de analoge FM vastgesteld. Daarbij wordt uiteraard aangesloten bij de ontwikkelingen in de rest van Europa”, aldus minister Kamp.

De vergunningen voor analoge en digitale radio lopen af op 31 augustus 2017. Ruim voor het aflopen van die vergunningen – Kamp heeft het over medio 2015 – wil de minister duidelijkheid hebben over de dan beschikbare frequentieruimte voor commerciële radio. “Mijn uitgangspunt is om vergunningen voor schaarse radiofrequenties te veilen”, zei Kamp.

Indien de analoge FM in 2016 of 2017 wordt afgeschakeld, krijgen de vergunninghouders nog wel de gelegenheid om hun vergunning nogmaals te laten verlengen tot het moment van afschakelen.

Transitie
In 2011 is het overgrote deel van de vergunningen voor de analoge (FM/AM) commerciële radio met zes jaar verlengd. Uitganspunt destijds was dat de commerciële radiopartijen gaan investeren in digitale etherradio (DAB+). “Het doel is om de transitie van analoge naar digitale etherradio te bevorderen”, aldus Kamp.

Medio 2015 wil minister Kamp de Tweede Kamer informeren over de verdere gang van zaken.