Home Landelijke radio Lokale omroepen krijgen geld van de gemeente

Lokale omroepen krijgen geld van de gemeente

De Tweede Kamer heeft vanmiddag de motie over de financiering van de publieke lokale omroep aangenomen. De motie verzoekt de regering te zorgen dat de middelen die de overheid jaarlijks ter beschikking stelt voor de lokale omroepen via de algemene uitkering aan de gemeenten, voortaan bij de lokale omroepen terechtkomen. Dit kan door een specifieke uitkering of door de vorming van een afzonderlijk fonds voor dit doel.

Sinds de afschaffing van de Kijk- en Luisterbijdrage in 2000 wordt er jaarlijks ruim 7 miljoen Euro extra in het Gemeentefonds gestort. Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij dit extra geld doorgeven aan de publieke lokale omroep. Uit recente cijfers van de OLON blijkt dat nog steeds tweederde van alle (bijna 300) lokale omroepen dit extra geld niet of niet helemaal ontvangt. Veel gemeenten besteden dit geld aan andere zaken dan waarvoor het bedoeld is: versterking van de publieke functie van publieke lokale omroep.

De OLON is verheugd dat de Tweede Kamer deze motie heeft aangenomen en zal zo snel mogelijk met betrokken partijen om de tafel gaan zitten.