Home Landelijke radio Hellendoorn wil subsidie aan lokale omroep stopzetten

Hellendoorn wil subsidie aan lokale omroep stopzetten

De lokale omroep van de gemeente Hellendoorn, Reggestreek Radio, moet zich over vier jaar geheel zelf kunnen bedruipen. Burgemeester en wethouders van Hellendoorn hebben namelijk besloten de gemeentelijke subsidie in deze periode af te bouwen.
Vorig jaar was die subsidie nog 11.000 euro, maar met ingang van 2008 wordt die steeds met 25 procent verminderd. Het college stelt dat het lokale radiostation haar maatschappelijk nut en draagvlak mede moet kunnen aantonen door het verwerven van voldoende reclame-inkomsten. Daar is echter nog geen sprake van.
B en W concluderen dat het nu geheel stopzetten van de subsidie zeer waarschijnlijk het einde van Reggestreek Radio zou betekenen. Dat lijkt het college om meerdere redenen niet wenselijk, zeker niet nu het bestuur van Reggestreek Radio alles in het werk zet om de naamsbekendheid van de lokale radio te vergroten. En dat is een absolute voorwaarde om op termijn meer inkomsten uit reclame te kunnen verwerven. Gezien de reeds gedane investeringen lijkt een einde van Reggestreek Radio evenmin een wenselijke optie. Daarbij komt dat Reggestreek Radio momenteel te ontvangen is in bepaalde delen van het Hellendoornse buitengebied, waar de tv-uitzendingen van de Lokale Omroep Hellendoorn (LOH) niet te zien zijn.
Een intensievere samenwerking tussen Reggestreek Radio en de LOH zou kunnen leiden tot een kostenbesparing voor de eerstgenoemde. De eerste stappen op dat pad zijn overigens al gezet sinds beide organisaties in hetzelfde pand zijn gehuisvest.