Home Landelijke radio Harderwijk FM krijgt begroting niet rond

Harderwijk FM krijgt begroting niet rond

Harderwijk FM slaagt er nog steeds niet in voldoende inkomsten te genereren uit reclame en sponsoring.De inkomsten uit deze bronnen zijn in een jaar tijd weliswaar toegenomen tot ruim 2.600 euro, maar dat is nog altijd niet genoeg om een sluitende exploitatie te krijgen. De gemeente, die tot en met vorig jaar steeds is bijgesprongen met een aanvullende subsidie, tilt daar zwaar aan.

Inkomsten uit reclame en sponsoring beschouwt de gemeente als teken dat Harderwijk FM kan bogen op een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom zal de werving energiek moeten worden aangepakt. Vorig jaar is dat er een beetje bij ingeschoten, omdat toen de aandacht uitging naar de opbouw van de organisatie. Nadat Harderwijk FM in 2005 in de gevarenzone terecht kwam door gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers, werd daar vorig jaar op ingezet.

De organisatie staat er nu. Tevens is een samenwerking ontstaan met ziekenomrooep Sjouk. De gemeente wijst erop dat het hoog tijd is om meer reclamegelden en sponsors binnen te halen omdat anders Harderwijk FM opnieuw kopje onder dreigt te gaan.

Met de subsidie van de gemeente worden de huisvesting betaald, verzekeringen en vergunningen. Er schiet daarnaast geen geld meer over voor het maken van radio en het verbeteren en vervangen van technische installaties. [Stentor]