Lokale omroepen die al samenwerken in een streekomroep en DAB+ hebben getest kunnen vanaf januari een tijdelijke vergunning krijgen om via de digitale ether uit te zenden. “De afgelopen maanden is hierover intensief en goed overleg geweest met ministerie van Economische Zaken. Binnenkort zal de tijdelijke regeling hiervoor geconsulteerd gaan worden. Het staat dan uiteraard iedereen vrij om daarop te reageren en het lijkt ons goed als omroepen daar gebruik van maken”, zegt de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen).

De NLPO pleit er al lang voor om laag 6 binnen DAB+ spoedig in gebruik te nemen. Deze laag is bedoeld voor lokale omroepen. Er is een speciale taskforce al een tijdje bezig om de digitale ether beter te verdelen. “Alle landelijke en regionale (commerciële en publieke) omroepen zijn inmiddels actief op DAB+ behalve de lokale omroep. De NLPO vindt dit een onacceptabele situatie. Helaas zal het echter, door de nieuwe scenario uitwerkingen en de daarvoor benodigde internationale coördinatie, nog wel tot 2022 gaan duren voordat laag 6 volledig beschikbaar komt voor de lokale omroep.”

Het komende jaar zal door Agentschap Telecom, in onderlinge afstemming met NLPO, verder gewerkt worden aan de definitieve invulling van laag 6 voor de lokale omroep. Voor de definitieve uitgifte van DAB+ frequenties in 2022 zal ook nog een geheel nieuwe regeling door het ministerie ontwikkeld gaan worden.

“We gaan er vanuit dat daarmee uiteindelijk voor alle lokale omroepen in Nederland (in 2022) DAB+ mogelijk zal zijn en alle omroepen daar dan dus gebruik van kunnen maken”, aldus NLPO.