Home Landelijke radio Economische Zaken stelt ‘Taskforce’ in voor ontvangsproblemen

Economische Zaken stelt ‘Taskforce’ in voor ontvangsproblemen

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft een ‘Taskforce’ ingesteld om de ontvangstklachten van de publieke omroepen op korte termijn te onderzoeken en waar nodig op te lossen. Aan deze Taskforce nemen deel: de landelijke en de regionale omroepen en het ministerie van Economische Zaken. Zenderoperator Nozema neemt als technische en uitvoerende partij deel aan de Taskforce.

Inmiddels zijn meer dan duizend ontvangstklachten die het Agentschap Telecom heeft verzameld, geïnventariseerd. De betrokken partijen hebben de afgelopen weken, ieder afzonderlijk maar ook in teamverband, op tal van plaatsen in Nederland metingen uitgevoerd. Bij tientallen luisteraars thuis zijn radio ontvangers bekeken en is het signaal gemeten. Er is dus met auto’s met diverse type radio’s en meetapparatuur, door het land gereden. Ook volgende week vinden er nog metingen plaats.

De werking van de huidige zenders wordt onderzocht en waar mogelijk geoptimaliseerd. Zo wordt het antennesysteem voor de publieke omroep in Markelo vernieuwd. Op dit moment worden er oplossingen bedacht voor de klachten die te maken hebben met de uitgezonden signalen. Hierbij passeren tal van mogelijkheden de revue.

De Taskforce bekijkt alle mogelijke oplossingen en kiest de beste. Dit is technisch gecompliceerd werk, want vrijwel elke oplossing heeft gevolgen voor omliggende zenders. Vervolgens worden deze oplossingen in de praktijk gebracht.