Home Landelijke radio Zendvergunning Den Bosch naar Boschtion FM

Zendvergunning Den Bosch naar Boschtion FM

Boschtion FM, de lokale omroep van ‘s-Hertogenbosch mag ook de komende vijf jaar blijven uitzenden. De Stichting Teleros heeft een vergunning gekregen gekregen tot 2010. Sinds januari 2004 had de stichting overigens al een tijdelijke vergunning om uit te zenden.

Sinds 1996 verzorgde Stichting Boschtion de uitzendingen voor de lokale omroep. In december 2003 ging deze stichting failliet en dreigde de vergunning te vervallen. Stichting Teleros was bereid om de hele inboedel van de failliette stichting over te nemen op voorwaarde dat ze, met toestemming van het Commisariaat voor de Media (CvdM), ook uitzendingen voor de lokale omroep mochten verzorgen. Zowel de Curator als het CvdM stemde hiermee in. Dit betekende wel dat het om tijdelijk vergunning ging en dat conform de wettelijke regeling andere partijen een aanvraag voor de definitieve vergunning mochten aanvragen.

Behalve Stichting Teleros, diende ook de zieken- en ouderen omroep ORVA, voormalig piraat Atlantis en een nieuwe groep RTV-BO een aanvraag in voor de vergunning. Alvorens dat het CvdM een beslissing kon nemen conform de wettelijke toetsing, moest eerst de gemeenteraad een advies uitbrengen. Deze adviseerde om Atlantis de vergunning te geven. Als motivatie werd daarbij gegeven dat deze omroep financieel onafhankelijk zou kunnen werken en ook voldeed aan de andere voorwaarden. De beslissing voor het CvdM was niet gemakkelijk. De datum van bekendmaking werd tot twee maal toe maal toe uitgesteld. Uiteindelijk bleek Teleros het beste te voldoen aan de voorwaarden. Het plan van Atlantis werd als te commercieel gezien.