Home Landelijke radio Stimuleringsfonds omroep komt met oeuvreprijs

Stimuleringsfonds omroep komt met oeuvreprijs

Wegens het vijftienjarig bestaan van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties komt dat fonds met de Jan Kassies Oeuvre Prijs. De prijs van 50.000 euro is een eerbetoon aan Jan Kassies, van 1988 tot 1995 de eerste voorzitter van het fonds.

Dat bracht het fonds vrijdag naar buiten. De prijs, die tenminste eens in de vijf jaar wordt uitgereikt, gaat naar een maak(st)er van Nederlandse culturele radio- of tv-programma’s die een oeuvre heeft opgebouwd dat blijk geeft van een grote bewogenheid met kwetsbare personen of verschijnselen in de samenleving, van compassie met de personages uit de producties en van het vermogen om de onderwerpen zowel een ernstige als een humorvolle wijze te kunnen benaderen.

Op 19 maart maakt het fonds bekend wie de prijs op 28 maart krijgt uitgereikt tijdens een jubileumviering in Felix Meritis in Amsterdam. Naast die viering en de prijs geeft het fonds ook een jubileumboek uit met essays en interviews over tv, radio en cultuur.

In 1988 werd het fonds opgericht naar aanleiding van de door de toenmalige minister van WVC, Eelco Brinkman, aangekondigde maatregelen om de kwaliteit van culturele programma’s op radio en tv te verhogen. Het fonds verstrekt subsidies aan bijzondere culturele programma’s van hoogwaardig artistiek gehalte en van Nederlandse origine. In 2002 verstrekte het fonds ongeveer 15 miljoen euro aan subsidies.