Home Landelijke radio Smart RTV wil uitzenden in Spijkenisse

Smart RTV wil uitzenden in Spijkenisse

Het is nog steeds onduidelijk welke omroep de zendmachtiging krijgt voor de gemeente Spijkenisse. Dat schrijft de krant de Botlek. Eerder leek de gemeente te kiezen voor de LOS (Radio Spijkenisse), maar wie het raadsvoorstel doorleest kan daar nog de nodige vraagtekens bijzetten. Men kan zich bij het lezen van het voorstel afvragen of er sprake van vriendjespolitiek en willekeur is bij de gemeente Spijkenisse.

Radio Spijkenisse zendt al circa 16.5 jaar uit via de kabel en de ether in Spijkenisse. De omroep heeft in die jaren veel tegenslagen gehad en eind 1999 moest zelfs de stekker er bijna uit getrokken worden. Na financiële ondersteuning door de gemeente en een injectie door een particuliere persoon (de huidige voorzitter van de LOS) heeft de omroep zijn uitzendingen toch kunnen vervolgen.

Smart RTV is voortgekomen uit de fusie van de Stichting Omroep Metropool (SOM) en Stichting Omroep Spijkenisse (SOS). Beide organisaties dienden vorig jaar net als de LOS een aanvraag in om voor de komende vijf jaar omroep te mogen bedrijven in Spijkenisse. Bij zowel de SOM als de SOS bestond het merendeel van de medewerkers uit oud LOS medewerkers die in de loop van de jaren elders aan de slag zijn gegaan.

Daar in de aanvraagprocedures wordt gesteld dat er slechts één vergunning per gemeente wordt vergeven is gesteld dat alle betrokken partijen haar best doen om te komen tot een samenwerking. Nog voordat de eerste gesprekken met de gemeente hadden plaats gevonden hebben de SOM en de SOS dit ingezien en zijn met elkaar om de tafel gaan zitten. Daar de ideeën en de wijze waarop men programma’s wilde gaan verzorgen zeer op één lijn lagen was een fusie snel gerealiseerd. Beide partijen hebben in dat stadium ook naar de LOS toe de vraag gesteld, maar daar was de deur dicht.

In het raadsvoorstel staan veel punten genoemd die vraagtekens oproepen met betrekking tot het uiteindelijke voorstel. Een belangrijk punt welke in het advies van de gemeente moet meespelen is dat de keuze van de gemeenteraad moet gebaseerd zijn op de overtuiging dat de zendgemachtigde in staat is om de inwoners van Spijkenisse een voorziening te bieden in de vorm van lokale radio en/of lokale televisie die een toegevoegde waarde heeft voor de lokale samenleving.

Daarna wordt er vervolgd met: de LOS verzorgt de lokale radio en levert redactionele bijdragen aan de kabeltelevisie. De exploitatie van de kabel (TXT TV) is echter uitbesteed aan een derde partij. Smart RTV heeft het voornemen om zowel lokale radio, kabeltelevisie als nieuwsprogramma’s met bewegende beelden op televisie in eigen beheer te verzorgen.

In het raadsvoorstel staat vermeld dat de LOS geen actueel beleids- en publiciteitsplan heeft ingeleverd. De ingeleverde stukken dateren uit 2001. Smart heeft wel een duidelijk en helder beleidsplan ingeleverd zo blijkt uit de stukken van het Commissariaat voor de Media (die uiteindelijk besluit welke omroep mag uitzenden) en de Gemeente Spijkenisse. Het voorstel vervolgt met de wijze waarop de omroepen gefinancierd worden. Het financiële draagvlak van de LOS is voor 60 procent gebaseerd op gemeentelijke subsidie; er is geen overeenkomst met de gemeente over de productie van programma’s voor de gemeente. SmartRTV gaat uit van een gemeentelijke bijdrage op basis van prestatieafspraken en financiële onafhankelijkheid op langere termijn. Als Smart RTV dit waar kan maken is de gemeente in de toekomst met Smart RTV goedkoper uit.

Hierna vervolgt het voorstel van de gemeente met de afweging dat vastgesteld kan worden dat er twee serieuze kandidaten voor de zendmachtiging zijn, met zeer uiteenlopende uitgangsposities. De LOS bestaat al bijna twee decennia en er is een flink aantal vrijwilligers actief voor deze omroep. De prestaties zijn echter voor verbetering vatbaar. Smart RTV heeft een goed beleidsplan en heldere ambities, maar bestaat alleen nog maar op papier.

Alles overwegende heeft het college van B en W een voorkeur voor verlenging van de zendmachtiging van de LOS. Belangrijke argumenten hierbij zijn de al jarenlang bestaande goede relaties tussen gemeente en uitvoerende medewerkers van de lokale omroep en het feit dat de gemeente sinds 1999 aanzienlijke bedragen aan subsidie heeft geïnvesteerd in de sanering en doorstart van de LOS.

Men mag zich ook afvragen of de bevolking van Spijkenisse gebaat is met het continueren van een omroep die het de afgelopen 16,5 jaar zo matig heeft gedaan. Cijfers voortvloeiend uit het door de Gemeente gehouden luisteronderzoek in 2003 laten zien dat er zeer matig naar de omroep wordt geluisterd. De TXT-TV doet het redelijk maar in vergelijking omroepen in andere gemeentes op gelijke schaal zoals Schiedam nog steeds matig te noemen.