Home Landelijke radio ORTS stapt naar de rechter

ORTS stapt naar de rechter

De lokale omroep ORTS stapt naar de bestuursrechter in Breda om op die manier de subsidie los te peuteren die de gemeente Oosterhout (Brabant) weigert uit te betalen. Het gaat om een bedrag van dik veertig duizend gulden. Eerder viel een brief op de mat waarin Burgemeester & Wethouders van Oosterhout zich scharen achter het oordeel van de adviescommissie voor de bezwaarschriften. Bij die commissie had de ORTS aangeklopt.
Het twistpunt tussen gemeente en lokale omroep vloeit voort uit een koerswijziging bij het Rijk. Omdat de omroepbijdragen zijn afgeschaft, hebben de gemeenten niet langer de mogelijkheid om een subsidie voor de lokale omroep te financieren. Ter compensatie heeft het Rijk de uitkering aan de gemeenten verhoogd. Maar omdat de exacte bestemming van het geld niet was aangeduid, verkoos men om de prioriteiten te verleggen en andere projecten te ondersteunen.
In de Tweede Kamer werd echter een amendement aangenomen waarbij bepaald wordt dat het geld wel degelijk moet doorgesluisd worden naar de omroep. Op grond daarvan groeien de kansen voor ORTS dat alsnog het geschil wordt gewonnen. Een verzoek voor subsidie in verband met 2002 werd weer afgewezen tot groot onbegrip van de woordvoerster van het station die in een reactie beklemtoonde dat het geld echt noodzakelijk was voor in geval men wil overleven.