Home Landelijke radio OLON: Minister Zalm heeft omroepbijdrage afgeschaft om geld te verdienen

OLON: Minister Zalm heeft omroepbijdrage afgeschaft om geld te verdienen

“Minister Zalm heeft de omroepbijdrage afgeschaft om geld te verdienen. Hij was absoluut niet geïnteresseerd in het treffen van een goede regeling voor de lokale omroepen.” Dat zei Pieter de Wit, directeur van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) afgelopen vrijdag bij Radio Gelderland. Hij doelt hier op het feit dat in gemeenten nu een bijdrage voor de lokale omroep krijgen uitgekeerd in het gemeentefonds. Veel gemeenten laten dit geld echter niet bij de omroepen terecht komen.
De Wit: “Sinds begin 2000 krijgen de gemeenten ongeveer twee gulden per huishouden uitgekeerd. Maar veertig van de tachtig lokale omroepen in Nederland krijgt inderdaad dat geld van de gemeente. de rest krijgt niks. Er is geen wettelijke verplichting om het geld uit te betalen aan de omroepen, maar wel een beleidsverplichting. Er is duidelijk uitgesproken door de regering dat dit geld (bij elkaar tien miljoen gulden) voor de omroepen bedoeld was. Het gekke is ook nog eens dat iedere gemeente geld krijgt, dus ook als ze geen lokale omroep hebben. Dat is natuurlijk erg raar!”
Het vraaggesprek bij Radio Gelderland was naar aanleiding van het over de kop gaan van de lokale omroep van Lichtervoorde (achterhoek). De gemeente Lichtervoorde weigerde ook het geld aan de omroep uit te keren omdat zij vond dat een levensvatbare omroep zichzelf moet kunnen bedruipen. Dit vindt de Wit echter onzin. “Een lokale omroep is een publieke omroep. Deze moet zich dus aan wettelijke regels houden. Zo moeten zij zorgen dat ze aan de ICE norm voeldoen (Informatie, cultuur en educatie). Er is dus geen ruimte om populair te programmeren om zo reclame-inkomsten te kunnen genereren. Zij hebben dat geld dus hard nodig”, aldus de Wit.
Voor de OLON heeft deze kwestie uiteraard hoge prioriteit. En dat blijkt ook, aldus de Wit. “In de Tweede Kamer zijn de afgelopen weken tijdens het debat over de begroting van OC&W (onderwijs, cultuur en wetenschappen) twee moties ingediend die de regering oproepen het geld naar de omroepen toe te sluizen. Voor 2002 is nu een voorstel ingediend om het subsidiebedrag van 10 miljoen gulden naar 15 miljoen gulden op te hogen om die twee gulden per huishouden te waarborgen.”
In het voorjaar, als er over de voorjaarsnota wordt gesproken in de Tweede Kamer, zal het parlement verder aandringen bij de regering op het oormerken van de subsidie. Het geld moet dan echt puur bedoeld zijn voor de lokale omroepen en mag door de gemeenten niet meer uitgegeven worden aan andere dingen.