Home Landelijke radio Olon bezint zich over piratenfrequenties

Olon bezint zich over piratenfrequenties

De Olon, Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland, vindt niet dat etherpiraten zomaar een vrije radiofrequentie mogen krijgen. De Olon pleit bij Minister Brinkhorst ervoor dat de optimalisatie van de frequenties voor publieke lokale omroepen absolute voorrang heeft. Daarnaast heeft de Olon ondermeer gewezen op het feit dat juist bij publieke lokale omroepen het Nederlands product wel degelijk aandacht krijgt, in tegenstelling tot bij andere omroepen.

De Tweede Kamer heeft pas een motie aangenomen, waarvan minister Brinkorst zegt: “Ik waardeer het dat de heer Atsma heeft gezegd dat wij een en ander nog eens moeten bekijken, nadat het serieuze werk begonnen is. Dit is inderdaad de juiste volgorde. De Kamer weet dat ik een redelijk mens ben. Dat gevoel heb ik althans zelf. Ik wil in ieder geval graag over een paar jaar, wanneer alle problemen zijn opgelost bekijken of er een mogelijkheid bestaat om een redelijke oplossing te vinden voor een dan alsnog bestaand probleem. Ik verwacht dat het in de komende periode heel moeilijk zal zijn, maar in die zin klinkt de motie van de heer Atsma sympathiek. Hij geeft daarin de juiste prioriteit aan het probleem, want hij wil eerst met mij het huis verbouwen en pas daarna bekijken of er nog plaats is voor een kippenhok.”

Er was nog een motie Vendrik in stemming, die veel verder ging en opriep tot onmiddellijke verstrekking van ‘vrije’ frequenties. Die motie is gelukkig afgewezen.

De Olon zal zich de komende periode verder moeten bezinnen op de relatie met ‘vrije radio’s’. Gaan lokale omroepen ze nog meer ruimte geven binnen hun bestaande lokale omroepen of proberen ze daarvoor extra frequenties te bemachtigen? Of geeft de Olon er de voorkeur aan weer een aparte omroeplaag voor een nieuw type lokale radio’s, die geen beroep kunnen doen op overheidssubsidie of reclame-inkomsten ? Voorop staat bij de Olon dat de optimalisatie van de frequenties voor de lokale omroepen snel oplost word, betere stereo-uitzendingen mogelijk maakt en, daar waar nodig, extra frequenties biedt voor specifieke lokale programmabehoeften. Vooral dit laatste biedt misschien aanknopingspunten: In het verlengde van frequenties voor FunX kunnen andere lokale omroepen misschien extra frequenties krijgen voor ander lokale ‘zendbehoeftigen’.