Home Landelijke radio Lokale Omroep Noord-Oost Friesland op de vingers getikt

Lokale Omroep Noord-Oost Friesland op de vingers getikt

De Vereniging Lokale Omroep Noord-Oost Friesland (LONOF) in Dokkum is door het Commissariaat van de Media (CvdM) tot tweemaal toe op de vingers getikt. De LONOF ontving een boete van 800 euro omdat artikel 5:20 Awb werd overtreden. De Dokkumer lokale omroep kreeg in juli 2008 al een boete van 300 euro voor dezelfde overtreding die tot op heden niet werd nagekomen.

Volgens het CvdM heeft Radio Noordoost Friesland verzuimd de informatie over 2007/2008 toe te sturen. Het Commissariaat zegt slechts een deel ontvangen te hebben, waarbij het toezichtformulier en de jaarrekening 2007 ontbraken.

Ook blijkt volgens het register van de amer van Koophandel dat sinds 15 oktober voorzitter Roel Heidema uit Buitenpost is vervangen door de 52-jarige Simon Wesseling. De vervanging vond plaats nadat de samenwerking tussen TV-zender WâldNet en de LONOF was geëscaleerd.