Home Landelijke radio Het blijft stil op de lange golf

Het blijft stil op de lange golf

De lange golf blijft voorlopig leeg in Nederland. De enige lange-golffrequentie waar Nederland over beschikt, 171 kHz, werd in 1994 toegewezen aan Delta Radio, eigendom van op de Britse Maagdeneilanden gevestigde investeerders. De commerciële zender heeft sindsdien nog geen seconde uitgezonden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat trekt de zendvergunning binnenkort waarschijnlijk in, omdat Delta er niet in is geslaagd aan de voorwaarde te voldoen dat de frequentie uiterlijk op 1 januari 2002 in gebruik genomen moest zijn. Een poging van het station om via de rechter uitstel te bedingen is mislukt.
Daarmee komt een einde aan een slepende kwestie. Delta had aanvankelijk het plan opgevat om vier 320 meter hoge zendmasten te bouwen in het gehucht Radio Kootwijk op de Veluwe, waar vroeger de antennes stonden die verbinding met Nederlands-Indië onderhielden. De daarvoor gebruikte zendmasten waren al sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer in bedrijf en werden begin jaren tachtig opgeblazen. Het plan van Delta Radio om op die plek weer nieuwe zendmasten te gaan bouwen stuitte op verzet van omwonenden, die geen antennes ter hoogte van de Eiffeltoren in hun achtertuin wilden hebben.
De omwonenden kregen hun zin en Delta moest wijken. Het station lanceerde daarop direct een nieuw plan, namelijk het bouwen van antennemasten in zee. Dit keer ging het om twee zendmasten van 400 meter hoog en opnieuw kwam er protest, dit keer van Stichting de Noordzee, die betoogde dat de masten midden in een vogeltrekgebied zouden komen te staan, waardoor veel vogels tegen de antennes aan zouden vliegen.
Ofschoon Verkeer en Waterstaat betoogde niks te kunnen doen omdat de masten buiten de territoriale wateren gebouwd zouden worden, besloot staatssecretaris De Vries de regels voor bouwen in de Noordzee aan te scherpen om zulke problemen in de toekomst te voorkomen. Hoewel Delta de bouw van de zendmasten dus zou kunnen doorzetten, heeft dat weinig zin meer als de vergunning wordt ingetrokken. Het lijkt erop dat Delta de strijd inmiddels heeft opgegeven. De telefoon op het kantoor in Amsterdam is afgesloten.
Zodra de vergunning is ingetrokken, komt de 171 kHz weer beschikbaar voor andere gegadigden, aldus een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat. Maar de kans dat die wel toestemming krijgen om ergens in Nederland zendmasten te bouwen is gering. Dus blijft het nog stil op de lange golf.