Minister Arie Slob van Media heeft meer tijd nodig om te onderzoeken of er een subsidieregeling mogelijk is voor lokale- en streekomroepen in Nederland. De minister had toegezegd daar begin vorig maand uitsluitsel over te geven, maar het onderzoek vergt volgens hem meer tijd dan verwacht.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat hij verwacht begin juni met nieuws over een mogelijke subsidieregeling te komen. Zo’n regeling lijkt hard nodig: eerder werd bekend dat het merendeel van de streekomroepen in financieel zwaar weer zit. Volgens belangenvereniging OLON staan meerdere omroepen ‘op omvallen’.

Lobbyen bij het Rijk

Veel gemeenten houden zich niet aan de verplichte bijdrage van ruim 1,30 euro per huishouden voor een lokale omroep. Maar ook wanneer gemeenten dat wel doen, is de subsidie geen vetpot. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) ging daarom eerder al bij het Rijk lobbyen voor meer geld.

“Nederland telt 280 lokale omroepen, die in totaal 9 miljoen euro krijgen van het rijk. Zet dat af tegen de 140-150 miljoen euro die de dertien provinciale omroepen gezamenlijk ontvangen. Dan zit er iets scheef met die journalistieke infrastructuur”, aldus OLON-lid Flip van Willigen eerder.

Foto: Pixabay