Home Landelijke radio Publieke Omroep mag geen winst uit sms maken

Publieke Omroep mag geen winst uit sms maken

Belspelletjes leveren de publieke omroepen geen extra inkomsten op. In tegenstelling tot de commerciële zenders mogen de publieke zenders slechts kostendekkend werken. Dat staat in het lijvige boekwerk ‘regeling goed bestuur en integriteit’ dat alle publieke zenders is toegestuurd door de Raad van Bestuur.

Onder het hoofdstuk ‘sms’en en 0900-nummers’ staat dat de werkwijze volstrekt transparant moet zijn en de verkregen inkomsten niet hoger mogen liggen dan de te maken onkosten. In de jaarrekening dient hierover verantwoording te worden afgelegd. Daarnaast heeft Publieke Omroep zelf een klokkenluiderregeling ontwikkeld. “De Raad van Bestuur hecht er veel belang aan dat mogelijke misstanden binnen de eigen organisatie veilig aan de orde gesteld kunnen worden”, zo staat in het boekwerk.