Home Landelijke radio Ministerie sluit prestatiecontract met Wereldomroep

Ministerie sluit prestatiecontract met Wereldomroep


Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Wereldomroep hebben voor het eerst een prestatieovereenkomst afgesloten. De afspraken gelden tot en met 2015. “Net zoals eerder bij de NPO het geval was, zal tijdens de looptijd van deze eerste prestatieovereenkomst ervaring moeten worden opgedaan en kennis en kunde moeten worden opgebouwd met betrekking tot zowel de bruikbaarheid en relevantie van specifieke resultaatafspraken als de monitoring en evaluatie daarvan”, staat in het document.

Een van de voorwaarden is dat er nauwer moet worden samengewerkt met de NPO. “Van de algemene nieuwsberichtgeving over Nederland voor Nederlandstaligen wordt in 2010 minimaal 50 procent betrokken van de NPO, oplopend naar minimaal 85 procent in 2014.

Er worden nog geen financiële sancties opgelegd bij het niet nakomen van een van de 46 gemaakte prestatieafspraken. De Wereldomroep moet wel jaarlijks rapporteren.

Vorig artikel3FM zet muziek onder Uruguay – Nederland
Volgend artikelOok onrust binnen nieuwe Moslimomroep