Home Landelijke radio L1 onderzoekt samenwerking met Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad

L1 onderzoekt samenwerking met Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad

De regionale omroep L1 onderzoekt of samenwerking mogelijk is met de Limburgse regionale kranten. Directies en hoofdredacties hebben een aantal projectgroepen samengesteld die de mogelijkheden daartoe in kaart brengen.

In de aangepaste Mediawet wordt nadrukkelijk ruimte geschapen voor publiek-private samenwerking in de regio. MGL, moederbedrijf van Dagblad de Limburger en Limburgs Dagblad, en L1 willen met het oog daarop hun regionaal nieuws aanbieden op gezamenlijke digitale platforms, zoals website en apps. De consument kan dan op één plek al het Limburgse nieuws lezen, bekijken en beluisteren. Beide organisaties overwegen onder één nieuwe merknaam het regionale nieuws digitaal te verspreiden. 

Sinds 1999 werken MGL en de publieke zendmachtiginghouder Stichting Omroep Limburg als aandeelhouders samen in twee BV’s, welke de publieke omroeptaken in Limburg uitvoeren onder de merknaam L1. Deze reeds bestaande publiek-private samenwerking willen partijen nu verder uitbouwen.

Tevens wordt onderzocht of de samenwerking op termijn zou kunnen worden verbreed, waarbij MGL en L1 mogelijk kunnen aanhaken bij het mediabeleid dat de provincie momenteel ontwikkelt. Met als pijlers: samenwerking met Limburgse kennis- en onderwijsinstellingen om nieuwe digitale mediaproducten te ontwikkelen en een opleiding/ondersteuningstak voor lokale journalistiek in Limburg. Met als doel het huidige niveau van informatieverstrekking aan de inwoners van Limburg minimaal te kunnen handhaven en waar mogelijk te verbeteren, verdiepen en verbreden.

Vorig artikelPatrick Kicken krijgt ‘Sinterklaas Wie Kent Hem Niet’ weer in de hitlijsten
Volgend artikelMartijn Biemans krijgt weekendprogramma op 538