Home Landelijke radio CvdM beboet lokale omroepen sneller

CvdM beboet lokale omroepen sneller

Het Commissariaat voor de Media heeft sinds 1 mei haar zijn boetesystematiek aangepast en aangevuld. Belangrijkste wijzigingen zijn de mogelijkheid van een verkorte boeteprocedure en de introductie van herhaalboetes. Hierdoor kan omroepen die niet voldoen aan bijvoorbeeld de medewerkings- en informatieverplichting voortaan onmiddellijk een boete worden opgelegd.

Bovendien kan de omroep – als die in gebreke blijft – nogmaals worden beboet. Naar verwachting zullen in elk geval de publieke lokale omroepen met het nieuwe beleid te maken krijgen.

Alle lokale omroepen zijn verplicht het Commissariaat jaarlijks vóór 1 juni gegevens over hun functioneren toe te sturen. Met die informatie kan het Commissariaat beoordelen of de omroepen voldoen aan de mediawettelijke voorschriften. Het niet tijdig aanleveren van de verlangde gegevens door de omroepen leidt tot slepende en bewerkelijke boeteprocedures.

Met de nieuwe regels verwacht het Commissariaat vooral bij het integrale toezicht op de publieke lokale omroep tijdwinst te behalen en vlotter over de benodigde informatie te beschikken.

Vorig artikelContinu Luisteronderzoek op de schop
Volgend artikelSalarissen bij NPO opnieuw onder de loep door de Telegraaf