Home Blog Pagina 186

Nieuwe dj’s in nachtprogrammering 3FM

Vanaf 1 juli ziet de nacht van 3FM er heel anders uit. Doordat de nieuwe talenten steeds doorschuiven, komen er vanaf vandaag weer een aantal nieuwe dj’s bij in de nacht.

De nieuwe namen zijn: Teun en Gijs (EO), Reindert Smit, Jan Willem Roodbeen (EO), Manuel & Herman (EO), Merel Uffing (NCRV) en Bart van der Molen (NPS). Een volledig overzicht van de programmering is hier te vinden.

Giel Beelen, Maurice Verschuuren en Maud Hawinkels blijven ook in de nacht draaien.

Anti euro-actie dj Boris van Zonneveld (Fresh FM) slaat aan

De Anti euro-actie van dj Boris van Zonneveld van het commerciële regionale station Fresh FM is een groot succes. Dat schrijft de dj op zijn eigen site. Over media-aandacht heeft de dj in ieder geval niks te klagen.

De dj begon vorige week een e-mail kettingbrief waarbij hij iedereen opriep om vandaag niets uit te geven als protest tegen de ‘euroflatie’, de prijsstijging als gevolg van de invoering van de euro.

Van Zonneveld was vandaag al te gast bij Yorin FM en RTL Z. Eerder was ook al te zien bij het RTL 5 programma ‘5 in het land’ en stond hij in alle dagbladen.

LPF uitspraken komen hard aan bij Publieke Omroep

De uitspraken van Lijst Pim Fortuyn (LPF) voorman Mat Herben van afgelopen vrijdag in het Algemeen Dagblad zijn hard aangekomen. Herben zei jaarlijks 30 miljoen euro te willen gaan bezuinigen op de publieke omroep en de NOS.

Ook vindt de partij dat er bij de Wereldomroep efficiënter zou moeten worden gewerkt.

De publieke omroep heeft juist gevraagd om een verhoging van het budget met een bedrag van 100 miljoen euro. De gespannen verhouding tussen de NOS en de LPF zou één van de redenen zijn voor de bezuinigingsplannen.

Herben zegt: ‘Met de publieke omroep heb ik nog een appeltje te schillen. We hebben sinds de gemeenteraadsverkiezingen alleen maar tegenwerking gehad. Vooral de NOS nam ons niet serieus. Ongeschonden komen ze er niet vanaf.’ De publieke omroep heeft Herben in een brief te kennen gegeven zeer bezorgd te zijn over zijn uitspraken. Het is voor het eerst dat een politicus zich op een dergelijke manier uit over de onafhankelijke journalistieke taak van de publieke omroep, aldus de NOS.
bron: Adformatie
 

E-mail storing bij Radiofreak

Radiofreak heeft op het moment last van een e-mail storing. E-mails die naar @radiofreak.nl gestuurd worden komt niet aan. Dit komt door een storing bij de provider.

Alternatieve e-mailadressen zijn: redactie@radiofreak.org. De storing zal hopelijk vandaag nog opgelost te worden.

Update
Inmiddels is het dinsdag en is de storing opgelost.

Radio 1 niet meer live via internet

Radio 1 is binnenkort niet meer live op internet te beluisteren. De licentiekosten worden te hoog gevonden en er is te weinig capaciteit. Dat blijkt uit een intern mailtje aan de internetmedewerkers van de publieke omroepen.
Voor de uitzendingen die blijven, gaat de omroep een andere techniek gebruiken: WindowsMedia. De archivering van radioprogramma’s en de livestreams van de Wereldomroep en de eventuele livestreams van Nederland 1, -2 en -3 blijven buiten de veranderingen.

VARA blijft tot 2004 op 747 AM

De VARA blijft uiterlijk tot 1 januari 2004 programma´s maken op Radio 747 AM, het voormalige Radio 5. Dit is besloten na overleg van de VARA met de Raad van Bestuur van de NOS. De VARA liet onlangs nog weten uiterlijk per 1 januari 2003 te willen stoppen met de programma´s op Radio 747 AM Programmadirecteur Ton van Brussel: De Raad van Bestuur van de NOS heeft te kennen gegeven dit te kort dag te vinden.
Het verzoek van de VARA om voor 1 januari 2004 programma´s gefaseerd te stoppen, zal onderdeel uitmaken van een vervroegde evaluatie van Radio 747 AM. Deze zal in het najaar van 2002 plaatsvinden.

Commerciële radiozenders blij met nieuw kabinet

De commerciële radiostations reageren verheugd op het standpunt van de onderhandelaars in de kabinetsformatie over verdeling van de radiofrequenties. CDA, LPF en VVD willen de frequenties niet veilen maar verdelen onder de stations.
Criteria voor de verdeling zijn onder meer de omzet en het bereik van de stations. ,,Als dit waar is, hangen wij de vlag uit’, zegt Martin Banga van de Vereniging Commerciële Radiostations. ,,Hiermee zou een einde komen aan twaalf jaar discussie.”
Het huidige kabinet was van plan de etherfrequenties bij opbod te verkopen. Gevestigde stations als Sky Radio en Radio 538 vinden dat zij als gevestigde omroepen de oudste rechten hebben. Over de zaak wordt al jaren gesproken.

Nozema: Broadcast Partners werkt zelf niet mee aan snelle implementatie nieuwe FM-frequenties

Nozema werkt aan een zo snel mogelijke implantatie van de nieuwe FM-frequenties, maar de staatssecretaris heeft de zenderbouwer gebonden aan afspraken, regelgeving en een onwillige concurrent, die zelden lijkt te handelen in het belang van omroepen en luisteraars.at stelt Nozema in een reactie op beschuldigingen van staatssecretaris de Vries en concurrent Broadcast Partners dat Nozema niet zou meewerken aan de een voorspoedige bouw van nieuwe zendinstallaties.
‘De zenderoperators moeten van de overheid samenwerken bij het aanvragen van lokale bouw- en milieuvergunningen. Het betreft hier circa 70 vergunningen. De overheid heeft geëist dat de aanvragen mede ondertekend worden door de enige concurrent van Nozema. Om voor ons volstrekt onduidelijke redenen weigerde de concurrent de aanvragen te ondertekenen. Daarmee heeft het proces maandenlange achterstand opgelopen’, stelt Nozema in haar persbericht.
De staatssecretaris en haar ambtenaren zouden er van begin af aan van op de hoogte zijn dat hierdoor de streefdatum niet gehaald zou worden. Uiteindelijk heeft Nozema duidelijk gemaakt dat verdere vertraging onacceptabel is en zijn de vergunningsaanvragen zonder de handtekening van de concurrent verstuurd.
‘Nozema en haar concurrent werken overigens nog altijd samen aan de uitrol van het nieuwe netwerk: op dit moment stemmen we onze schema’s voor de uitrol van de FM-band op elkaar af, onder het onafhankelijke voorzitterschap van de Stichting Commerciële Radio (SCR). Verder werken we samen bij het opzetten van lokale voorlichtingsavonden over de uitrol van het nieuwe netwerk. Belangrijkste verandering in de verhouding is dat Nozema niet langer de voortgang laat vertragen door haar concurrent’, zo sluit Nozema het bericht.

Verslaggevers RTV Oost krijgen zware dagtaak

In de zomermaanden trekken de verslaggevers van Radio Oost er op uit. In de maanden juli en augustus moeten zij allerhande (onmogelijke) opdrachten uitvoeren.
Om kwart voor acht ’s ochtends krijgt de verslaggever te horen met welke missie hij of zij op pad wordt gestuurd. De hele dag door moet op Radio Oost verslag worden gedaan van de vorderingen, en vóór zeven uur ’s avonds moet de opdracht vervuld zijn.
De luisteraars van Radio Oost mogen meedenken over mogelijke dagtaken.

Broadcast Partners: vertraging implementatie nieuwe FM-frequenties is schuld van Nozema

Zenderbouwer Broadcast Partners is het niet eens met de kritiek van staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat De Vries. De bewindsvrouw hekelde dinsdag dat de voorgenomen implementatie van de herverdeling van FM-frequenties per 1 september aanstaande onder druk staat. De staatssecretaris gaf de schuld daarvoor aan de zenderbouwers Nozema en Broadcast Partners.
Broadcast Partners stelt in een vandaag verschenen persbericht dat ze ‘het ongenoegen van de staatssecretaris over de moeizame gang van zaken deelt, want van de zenderimplementatie hangt veel af. De commerciële radiostations zijn namelijk sterk afhankelijk van hun zenders en vertraging in de realisatie daarvan bedreigt hun etherbereik. Maar daar houdt het begrip voor de standpunten van de staatssecretaris op. Broadcast Partners werkt voor die commerciële radiostations en heeft de staatssecretaris al jaren geleden en talloze malen gewaarschuwd voor de omstandigheden, waarin zij nu verzeild is geraakt.’
Broadcast Partners legt de schuld nu bij Nozema. Het staatsbedrijf weigert volgens Broadcast Parners om loyaal uitvoering te geven aan de gesloten overeenkomsten voor het gezamenlijk bouwen van de nieuwe antenne-opstelpunten. Broadcast Partners ziet hiervoor geen andere reden, dan dat Nozema met die weigering haar enige concurrent in een nadelige positie tracht te brengen.
Broadcast Partners stelt in het persbericht dat ‘Nozema weigert, ondanks herhaalde verzoeken, om de noodzakelijke informatie met betrekking tot de aanvragen voor milieuvergunningen op tafel te leggen. Zo maakt Nozema het Broadcast Partners onmogelijk om deze te beoordelen en compliceert zij tegelijkertijd de onderhandelingspositie van haar concurrent met potentiële klanten. Dit behoort tot het gereedschap van een monopolist om de concurrentie te frustreren.’
Inmiddels heeft Nozema de milieuvergunningsaanvragen alsnog ingediend, maar zij zou daarbij geheel aan de afspraken met Broadcast Partners en de Staat voorbij zijn gegaan. Bovendien sluit Broadcast Partners niet uit, dat de vergunningsaanvragen niet alle zendinstallaties voldoende afdekken.
Ook staatssecretaris De Vries heeft enige schuld volgens Broadcast Partners. De zenderbouwer zou de staatssecretaris herhaaldelijk gevraagd hebben om adequate maatregelen te treffen. ‘Daar heeft het departement van mevrouw De Vries een kans gemist, met name voor wat betreft het aan banden leggen van haar eigen staatsbedrijf Nozema, dat met de mond wel samenwerking belijdt en beweert haar concurrent niets in de weg te leggen, maar zich in de praktijk categorisch onttrekt aan afspraken en vooral bezig is met een strategie om haar enige concurrent uit de markt te drukken in plaats van met het implementeren van de commerciële radionetten’, aldus Broadcast Partners. ‘De staatssecretaris zou dient haar verwijten dus juist te adresseren’, vervolgt de verklaring.
Mede door het uitblijven van maatregelen heeft Broadcast Partners dan ook klachten bij de OPTA en de NMa tegen Nozema neergelegd, die gaan over misbruik van een economische machtspositie, ongeoorloofd marktgedrag en oneerlijke tarifering. Klachten over mogelijke kruissubsidie tussen met publiek geld gefinancierde zaken en commerciële activiteiten zullen volgen.
Broadcast Partners heeft inmiddels miljoenen in de realisatie van de FM-zendernetwerken geïnvesteerd en ziet, ondanks de ontbrekende samenwerking en overmacht daargelaten, nog goede mogelijkheden om de zendernetten van haar klanten snel in de lucht te brengen.

Sky Radio organiseert twee strandconcerten

Sky Radio komt deze zomer met twee Beach Concerts langs de Nederlandse kust. Het eerste concert, wat gedaan word door Acda en De Munnik, zal gehouden worden op 18 juli in het openluchttheater Caprera in de duinen bij Bloemendaal. Een maand later, op 18 augustus, zal de Zeeuwse band Bløf een intiem akoestisch optreden in de openlucht verzorgen op een geheime locatie.
De Beach Concerts staan voor een deel in het teken van de stichting War Child, die kinderen helpt met de verwerking van hun oorlogservaringen. Op de website kan worden geboden op unieke collectors items waaronder het overhemd van Marco Borsato dat hij twee weken geleden droeg tijdens de concerten in De Kuip.
Op de website van Beach Concert is meer informatie te vinden over hoe je aan aan kaarten van Adca en de Munnik kunt komen. Tevens wordt binnenkort op deze site bekend gemaakt hoe men aan kaarten kan komen voor het optreden van Bløf.

Staatssecretaris: zenderbouwers moeten beter samenwerken

Demissionair staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) heeft Nozema en Broadcast Partners een ultimatum gesteld. Als zij over een week geen verdeling van radiofrequenties onder commerciële radiozenders hebben gemaakt, stapt ze naar de rechter. In een brief aan de Tweede Kamer schreef de staatssecretaris gisteren dat de noodzakelijke samenwerking tussen Nozema en Broadcast Partners slecht verloopt.
De twee zendmaatschappijen moeten 26 grote zendmasten gereed maken voor de verdeling van radiofrequenties per 1 september. Er moeten daarom bij gemeenten bouw- en milieuvergunningen worden aangevraagd. Nozema en Broadcast Partners hadden in een convenant toegezegd dat ze dat samen zouden doen, zodat op 1 september minimaal 60 procent van de frequenties aan de zenders kan worden gegeven. De Vries schrijft dat de zendmaatschappijen de afspraken nu niet nakomen, meldt het ANP.
Er is nog maar een paar van de tientallen benodigde vergunningen aangevraagd en er is er nog geen enkele verleend. Ze noemt de situatie ‘zorgwekkend’ omdat er vertraging dreigt bij het beschikbaar komen van de frequenties.

XFM treedt toe tot CRN

De regionale jongerenzender XFM is toegetreden tot het zenderpakket van CRN, de verkoopmaatschappij van commerciële regionale radiozenders. De uitzendingen van XFM zijn in geheel Noord-Brabant en Limburg te beluisteren op de kabel en de jongerenzender is één van de kandidaten voor FM-frequenties. Als ‘The New Powerstation’ richt XFM zich met non-stop dancemuziek op jonge luisteraars tussen de 15 en 25 jaar. CRN verwacht door de toetreding van XFM de ‘onderlaag’ van de primaire doelgroep 20 – 34 jaar te versterken.

Wereldomroep 8 keer in de prijzen in New York

De Wereldomroep heeft acht prijzen in de wacht gesleept op het jaarlijkse Internationale Radio Festival in New York, dat de beste radioprestaties wereldwijd eerte Engelstalige afdeling werd zes maal onderscheiden en de Latijns-Amerikaanse afdeling won twee prijzen.
Het op 20 juni gehouden festival had een keuze uit meer dan 1200 inzendingen afkomstig uit 35 landen. Hoofdredacteur Freek Eland is dan ook trots op deze resultaten: “De onderscheidingen tonen aan dat de Wereldomroep internationale kwaliteitsprogramma’s maakt die tot de beste behoren in de radiowereld. Dit is een uitstekende prestatie.”
Naast deze prijzen wonnen negen Nederlanders een medaille in de losse categorieën.

Luistercijfers: Top 5 loopt uit op de rest

De luistercijfers van de periode april / mei 2002 zijn vanochtend bekend gemaakt door bureau intomart. De top 5 radiostations liepen verder uit ten opzichte van de rest.

De regionale omroep heeft de koppositie sterk verstevigd met een winst van 0.5. Radio 2 heeft de tweede positie verstevigd, misschien wel ten kostte van Sky Radio die weer wat inleverde. Radio 538 heeft de derde plek weten te behouden en groeide zelfs iets, maar Radio 3FM zit alweer op de hielen. Noordzee FM moest weer wat inleveren. Ook Classic FM moest terug. Hieronder de cijfers:

#0205-0204-1-Marktaandeel#

Radio Lelystad en Omroep Flevoland gaan samenwerken

De stichting Regionale Omroep Flevoland en de stichting Radio Lelystad gaan met ingang van 1 juli een samenwerkings- overeenkomst aan. Voornaamste uitgangspunten voor deze overeenkomst tussen beide publieke omroepen zijn om de krachten te bundelen om elkaars positie te versterken en de samenhang tussen de gehele publieke omroep te vergroten.
Vooralsnog houdt de overeenkomst concreet in dat op de zender van Radio Lelystad, op de tijden dat deze omroep geen eigen programma’s uitzendt, Radio Flevoland te horen is. Daarnaast spreken beide omroepen in de overeenkomst een aantal intenties naar elkaar toe uit. Zo zal Omroep Flevoland de medewerkers van de lokale omroep door middel van workshops en stages de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast willen beide omroepen bij het verslag doen van speciale evenementen op zowel technisch als programmatisch vlak zo veel mogelijk gaan samenwerken. Bovendien gaan de twee omroepen de mogelijkheid om meer programma’s van elkaar over te nemen of gezamenlijk uit te zenden onderzoeken. Ook de mogelijkheid om gezamenlijk lokale televisie te maken zal door beide omroepen worden onderzocht.
De overeenkomst wordt op donderdag 27 juni, om 10.00 uur door Dink Binnendijk, directeur/hoofdredacteur van Omroep Flevoland en Ab Flipse, voorzitter van de stichting Radio Lelystad in de studio van Omroep Flevoland ondertekend.

Ook regionale en lokale omroep kunnen digitaal

Nederland krijgt een landelijk dekkend, aaneengesloten netwerk van frequenties voor lokale en regionale digitale radio. Dit is dinsdag overeengekomen in Maastricht, waar de internationale T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) Planning Meeting heeft plaatsgehad.
De 125 deelnemers uit bijna alle Europese landen wilden door middel van deze conferentie, georganiseerd door Inspectie Verkeer en Waterstaat, extra frequentieruimte verkrijgen in de 1,5 GHz band ten behoeve van digitale radio. Nederland heeft de rechten verkregen voor het uitzenden van digitale (lokale en regionale) radio in heel Nederland. Dit is het belangrijkste resultaat van de vergadering van de CEPT-landen (Conference Européenne des Administrations des Postes et des Telecommunications) die van 10 tot 18 juni in Maastricht is gehouden.
De nieuwe digitale techniek, die van hogere technische kwaliteit is dan de huidige FM-techniek, maakt het mogelijk naast gewone radio-uitzendingen extra informatie (data) mee te zenden. Naast het feit dat de NOS al is gestart met de voorbereidingen voor uitzendingen van digitale radio in het gehele land, heeft de conferentie het mogelijk gemaakt dat nu ook regionale en lokale omroepen tot deze uitzendingen kunnen overgaan. De implementatie van dit traject zal duren tot circa 2007.

Webradiostations VS moeten toch betalen

Webradiostations in de VS moeten toch gaan betalen aan de Amerikaanse auteursrechtenorganisatie RIAA. Ook de normale radiostations moeten gaan betalen. Dat heeft de rechter beslist. De stations moeten $0,07 betalen per luisteraar per nummer. Vorige maand leken de stations nog gered doordat het Amerikaanse congres de plannen voor het betalen van de vergoedingen afschoot.
Het Amerikaanse radiostation KIIS FM zou uit de lucht zijn door het gerechtelijk besluit, maar dit bleek om technische problemen te zijn. “zolang het zin heeft”. Zo liet het station weten.

Lokale omroep van Beuningen in oktober van start

De gemeente Beuningen heeft van 1 oktober weer een lokale omroep. Onder de naam ‘Web-FM’ starten vanaf deze datum weer uitzendingen in de nabij Nijmegen gelegen gemeente. De naam ‘Web-FM’ is gekozen vanwege de pakkende naam. “De naam is in dit internettijdperk helemaal erg pakkend”, aldus de omroep in een persbericht. Daarnaast staan de letters ‘Web’ voor de drie kernen van de gemeente Beuningen (Weurt, Winssen, Ewijk en Beuningen).
Vanaf 1 augustus zal de tv-tak van de omroep al van start gaan (Web-TV).

Kort radionieuws 20 juni

Radiozenders slepen staat voor de rechter
ID&T Radio, Veronica (Kink FM en Radio Veronica), de Nederlandse Radio Groep (Colorful Radio en Nieuws FM) en Q the beat hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse overheid. Hiermee willen deze partijen een etherfrequentie afdwingen.
De zaak dient op 3 juli.
New Timeless te gast bij Baja Radio
De groep New Timeless is aanstaande zaterdag te gast zijn bij Baja Radio. Tussen 09.00-12.00 uur zal DJ Marcel in de Baja Morning Zoo praten met de vernieuwde groep die in de jaren negentig een grote hit scoorde met ´Where is the love ?´. Luisteraars kunnen vragen aan de groep stellen door te mailen naar studio@bajaradio.com.

Kort radionieuws 19 juni

Noordzee FM geeft twee auto’s weg.
Noordzee FM geeft in de periode van 1 t/m 12 juli twee Fiat Punto’s weg. Het enige wat een luisteraar moet doen, is zichzelf en een vriend of vriendin opgeven via hun website.
Vervolgens moet men dan Noordzee FM voorprogrammeren op de radio en luisteren. Elke werkdag zullen de dj’s luisteraars terugbellen om te testen of luisteraars ook daadwerkelijk Noordzee FM hebben voorgeprogrammeerd en luisteren. Als dit zo is, dingen ze mee naar die fantastische hoofdprijs, tweemaal een Fiat Punto.
De seventies op 10FM
Radio 10FM staat vanaf 24 juni een week lang in het teken van de Seventies. Vijf dagen lang zal de zender de muziek uit deze periode draaien.
De hele week zal er muziek gedraaid worden uit de jaren 70 en de week zal afgesloten worden met een dag alleen maar nummer 1 hits uit die tijd. Luisteraars kunnen iedere dag bellen om hun favoriete hit aan te vragen. Hier mee maken ze ook nog een kans op de Boogie Night die op 6 juli in Amsterdam is.

Stads Radio Rotterdam bestaat 10 jaar

Stads Radio Rotterdam bestaat dit jaar 10 jaar en viert dit met verschillende acties op de radio. De feestelijkheden starten op zaterdag 22 juni. Zo zullen er verschillende oude namen voor 1 dag terug keren op het station. Dit zal gebeuren op zaterdag 22 juni. Alleen die dag zal de programmering aangepast zijn en zullen de oude jocks weer te horen zijn op de 94.6 FM.
Ronald van der Geer zal zaterdag de spits af bijten, dit zal om 06:00 uur gebeuren. Maar er is meer ’s middags komt de Rotterdamse R&B formatie Romeo langs. Want de Stads Radio studio was ook voor hun de plaats waar het allemaal begon. De avond en nacht zal gevuld worden door Erwin van der Bliek, Mark van Dale, Pepijn Werkman en Marcel Strücker.
Bovendien zullen tal van bekende Rotterdammers én Nederlanders op die speciale zaterdag de Studio aan het Haringvliet bezoeken. Veel van hen hebben dan ook zeer speciale band met Rotterdam en Stads Radio in het bijzonder. Zo zullen de Rotterdamse R&B groep Romeo, 2 Brothers on the 4th Floor zangeres Desray, Rotterdammer van het jaar Sander de Kramer en paparazzi fotograaf Joop van Tellingen de studio bezoeken. Meer namen volgen later.

Amsterdamse piraat Radio 100 wil commercieel gaan

De Amsterdamse piraat Radio 100 wil commercieel gaan. De zendmachtiging is aangevraagd om te kunnen blijven bestaan. Controleurs van het ministerie van Verkeer en Waterstaat vielen eind maart voormalig kraakpand Tetterode aan de Bilderdijkstraat binnen in een vergeefse poging de zender uit de lucht te halen. De controleurs en twaalf agenten werden afgeschrikt door een groep bewoners en medewerkers van Radio 100. Vanwege verwachte nieuwe aanvallen wordt een officiële status aangevraagd.
Wordt Radio 100 een commercieel FM-station, dan moet het 80.00 euro per jaar betalen. De programmamakers zijn bereid maandelijks het ‘schier onbetaalbare bedrag’ van zeventig euro te betalen. ”Om dat naar beneden te krijgen, kunnen geldgenerende activiteiten ontwikkeld worden als benefietfeesten, cd-uitgifte, etc.” Radio 100 hoopt daarnaast ‘als broedplaats op de ether’ op een subsidie van de gemeente.
Mocht er geen zendmachtiging komen, dan blijft Radio 100 ‘guerrillaradio’. ”Als de andere opties onhaalbaar blijken, wordt het hardcore illegaliteit.”

Sky Radio officieel van start in Duitsland

Sky Radio Hessen, het Duitse zusje van de Nederlandse Sky Radio, is vrijdag 14 juni officieel gestartet station zendt al sinds 24 december 2001 in de Duiste deelstaat Hessen uit. Sinds 8 mei van dit jaar is hun zendbereik flink uitgebreid door zenders in Darmstadt/Dieburg en Wetzlar.
Sky Radio Hessen zendt net als haar Nederlandse zuster Non-Stop muziek uit afgewisseld met nieuws en weer. In de 6 maanden dat ze nu uitzenden heeft de popzender een naamsbekendheid van al meer dan 70 procent.
“Wij zijn enorm tevreden over het feit dat we na 6 maanden na de start al zoveel trouwe luisteraars hebben. We zijn de enige non-stop muziekzender en dat spreekt veel mensen aan”, aldus uitvoerend directeur Robert Herder van de Duitse zender.

Nieuwe website Arbeidsvitaminen

Het 3FM programma Arbeidsvitaminen (AVRO) heeft een geheel vernieuwde website. Op de vernieuwde website is veel informatie over het programma te vinden. Zo is de playlist op te vragen, staan er foto’s va het team op en zijn de items die in het programma zitten na te lezen.
De site is te vinden op arbeidsvitaminen.nl.

‘Zomerweek’ op RTV Oost

RTV Oost presenteert van 17 t/m 23 juni de ‘Zomerweek’, een opvallend muzikaal thema in het kader van de grote publiciteitscampagne ‘De Jaargetijden’. Uiteraard is Radio Oost tijdens de ‘Zomerweek’ gewoon nieuwszender voor Overijssel, maar de programma’s worden overgoten met een rijk gevulde fruitige zomersaus.
De slogan is vanaf 17 juni ‘Cool In Warme Dagen’. Radio Oost geeft daar invulling aan met frisse interviews, warme hits, zwoele geluiden en zomerse recepten. Met zonnige muziek, verhalen van Overijsselaars over hun zomerbelevenissen en speciaal voor de ‘Zomerweek’ geproduceerde jingles zal Radio Oost de zomer inluiden.

Red Hot Chili Peppers week op Radio 538

Radio 538 staat de volgende week de gehele week in het teken van de Red Hot Chili Peppers. In deze week geeft het commerciële hitstation Red Hot Chili Peppers prijzen weg en gaat er aan het eind van de week, op vrijdag 21 juni, een reis naar een concert van de Peppers in Londen uit. Dj Erik de Zwart zal in zijn programma ‘De Top 40’ de winnaar bekend maken.
De actieweek loopt van 17 tot en met 21 juni.

Forumbezoekers op Radiofreak Radio

Bezoekers van het radioforum van Radiofreak hebben het idee opgevat een daglang de programmering van het webradiostation Radiofreak Radio te gaan vullen. In een posting op het forum werd de suggestie gedaan om een dag te vullen. Hierdoor kunnen de bezoekers elkaars radiokwaliteiten horen.
Uiteraard is Radiofreak altijd in voor deze initiatieven. Iedereen kan dan ook een inzending van precies 2 uur doen in MP3. Het enige wat je hiervoor moet doen is naar de posting op het forum te gaan. Laat daar je wensen voor een tijdstip en een programmaformule achter. Je MP3 kun je vervolgens naar ons uploaden naar een nader te noemen FTP-server. Of je mailt alles in delen naar webmaster@radiofreak.nl en Radiofreak doet de rest. Je kunt ook een mailtje sturen naar haihai@radiofreak.org (programmaleiding). Het beste programma zal beloond worden met een uitgebreid Radiofreak Goodiepakket!
Schroom niet en doe mee!

Kink FM van de kabel in Zuid-Nederland

Het alternatieve commerciële radiostation Kink FM verdwijnt in een groot deel van het zuiden van Nederland van de kabel. Programmaraden in Brabant en Limburg hebben het station in hun adviezen over herindelingen van het kabelnet niet meegenomen.
Het station, onderdeel van de omroepvereniging Veronica, is niet bepaald blij met de ontwikkeling. Via een extra editie van een regelmatig verschijnende nieuwsbrief roept het station de luisteraars op de programmaraden aan te schrijven met het verzoek Kink FM nog eens te overwegen.
Kink FM meent dat geheel Nederland recht heeft op een progressief radiostation dat muziekstijlen brengt die geen ander station laat horen. Al enkele jaren is het station compleet “veroordeeld tot de kabel” omdat het geen etherfrequentie heeft. In de komende weken hoopt Kink FM een positieve mededeling te krijgen van de overheid, die zich zal gaan buigen over 2 beschikbare FM-frequenties.

Inschrijving voor Zomerse 50 voor Lokale Omroepen begonnen

Lokale Omroepen uit Nederland en België kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Zomerse 50. De Zomerse 50 bestaat uit de 50 lekkerste zomerplaten aller tijden en wordt geheel samengesteld door de luisteraars van de omroepen. Omroepen die geïnteresseerd zijn kunnen zich via www.zomerse50.nl aanmelden. Ook Tekst-TV-Stations en kabelkranten kunnen meedoen aan dit evenement.
De deelnemende omroepen krijgen een promospot aangeleverd die ze gedurende de maand juli kunnen draaien in hun programma’s en er zullen banners komen voor op de website van het station. Alle stemmen zullen geteld worden en de uiteindelijke Zomerse 50 zal door elke omroep worden uitgezonden met eigen presentatoren en invulling. Jingles e.d. hiervoor zullen ook aangeleverd worden.
Vorige jaar was de actie een groot succes. Zo’n 25 lokale omroepen uit het hele land werkten toen samen. De actie leverde ook media-aandacht op vanuit de dagbladen en landelijke radiostations. Alle deelnemende omroepen hebben de lijst gepromoot door een promotiespot uit te zenden en uiteraard heeft elk station de uiteindelijke Zomerse 50 uitgezonden.

Radio 538: Gerucht over overname Radio 10FM is onjuist

Radio 538 heeft geen plannen om Radio 10FM over te nemen. Dat hebben Radio 538 en Wegener, eigenaar van Radio 10FM, in een reactie op een bericht van Radiofreak.nl laten weten. In het bericht maakte Radiofreak.nl bekend dat ze een anonieme mail had gehad met het nieuws dat Radio 538 plannen zou hebben Radio 10FM over te nemen.
“Het bericht dat jullie hebben geplaatst is absoluut niet op waarheid berust”, aldus Michel Palmen, woordvoerder van Radio 538, in een reactie. “Het bericht heeft voor wat opschudding gezorgd die niet nodig was geweest. Radio 538 heeft geen intentie om Radio 10FM over te nemen.”
De redactie van Radiofreak.nl heeft lang getwijfeld of het bericht geplaatst moest worden. Uiteindelijk werd toch besloten melding te maken van de anonieme e-mail. Dit om dat er zaken in de mail genoemd worden die uitgebreid op zaken in ging.
Over de toekomst van Radio 10FM wordt al een tijdje gespeculeerd. Wegener moet het station van de hand doen van de Nederlandse overheid uit concurrentie overwegingen. Volgens geruchten zou de omroepvereniging Veronica in de markt zijn om Radio 10FM over te nemen.

Giel Beelen laat schaamhaar scheren op de radio

3FM dj Giel Beelen haalt vrijdag een nieuwe stunt uit. In zijn uitzending zal hij zijn schaamhaar laten scheren. Dat heeft Giel vandaag gezegd.at de AVRO, Giel’s derde werkgever op rij, ervan vindt laat Beelen koud. Hij speculeerde zelfs alweer over een nieuw ontslag. Dit zal echter niet gebeuren. AVRO-Chef Koop Geersing liet vandaag weten niet onder de indruk te zijn van de actie van Giel Beelen. “Giel is Giel, Bovendien is de AVRO van vandaag een moderne organisatie waar dingen gezegd moeten kunnen worden”, aldus de AVRO-voorman.

39 radioradiozenders vragen tijdelijke frequentie aan

Bij de overheid hebben zich 39 radiozenders gemeld om in aanmerking te komen voor een tijdelijke FM-frequentie. Die worden in afwachting van een definitieve herverdeling van het etherlandschap verstrekt. De inschrijving daarvoor sloot op 11 juni.
Dit heeft een woordvoerster van staatssecretaris Van der Ploeg (Media) donderdag bekend gemaakt. De bewindsman probeert samen met zijn collega De Vries (Verkeer en Waterstaat) binnen twee weken een beslissing te nemen. “Maar de ultieme deadline ligt na de zomer, per september 2002. De tijdelijke frequenties gelden tot september 2003”, aldus de staatssecretaris.
Landelijk zijn er twee FM-pakketten en een aantal middengolfpakketten (AM) beschikbaar. Daarnaast hebben de bewindslieden 35 lokale/regionale frequenties in de aanbieding. Elf stations willen een landelijke frequentie.

Radio 538 wil Radio 10FM overnemen

De commerciële radiozender Radio 538 heeft plannen om Radio 10FM over te nemen. Dat schrijft een anonieme medewerker van Newscorp, voor 47% eigenaar van Radio 538, vandaag in een mail aan Radiofreak.nl. Directeur van Radio 538, Erik de Zwart, zou al verschillende malen gesprekken hebben gevoerd met Radio 10FM om de zender over te nemen en deze onder te brengen in de holding VRON (Vrije Radio Omroep Nederland) waarvan Radio 538 ook deel uitmaakt.
De overname zou extra pikant zijn omdat er al een tijdje de geruchten rondgaan dat de omroepvereniging Veronica Radio 10FM graag over zou willen nemen, en via deze frequenties Radio Veronica wil lanceren. Radio 10FM werd in de verkoop gedaan omdat eigenaar Wegener door recente grote overnames een te groot aandeel in de Nederlandse mediamarkt heeft gekregen. Het bedrijf moest van de overheid enkele activiteiten afstoten.
Volgens de tipgever zou Radio 538 een overname goed kunnen gebruiken omdat de groei van het station er binnenkort uit zal zijn. Daarnaast zoekt VRON al enige tijd naar de mogelijkheid om een tweede merk te lanceren gericht op een andere doelgroep dan Radio 538. De overname zou zelfs zo serieus zijn dat er al diverse concepten en formats in ontwikkeling zijn. Radio10FM zou na overname van naam veranderen. Radio 10 wordt de nieuwe naam en ligt in lijn met het merk Radio 538. Daarnaast liggen er al plannen om het merk Radio10fm wat op te poetsen en meer gezicht te geven. Inhoudelijk zou er niets veranderen.
In een verklaring zegt Wegener dat er geen besprekingen over de overname van het station bekend zijn. Ook Radio 538 ontkent dat er plannen zijn in deze richting. Wij blijven de ontwikkelingen rond Radio 10FM op de voet volgen.

Nieuwe presentatrice bij BNN United

Het jongerenprogramma op Radio 1 heeft voor de maandag en vrijdag een nieuwe presentatrice: Astrid de Jong. Astrid volgt Claudia de Breij op die sinds 11 maart op 3FM een eigen programma presenteert.
Astrid is al lang betrokken bij de radio zo maakte zij het afgelopen jaar op zaterdagnacht tussen 01.00 – 05.00 uur nog het programma AVRO Nachtdienst. Daarvoor werkte ze als producente en verslaggeefster voor de Arbeidsvitaminen (AVRO) op 3FM.

Wereldomroep wint Chinese prijs

De Wereldomroep heeft een Chinese prijs gewonnen voor een radioprogramma met Nederlandse muziek. Op het radioconcours van het Shanghai Internationaal Muziekfestival kreeg de omroep de tweede prijs.
Het vijftig minuten durend radioprogramma geeft een overzicht van typisch Nederlandse muziek. “Het gaat om klassiek getinte werken gezongen door onder meer het Nederlands Kamerkoor”, aldus een woordvoerder van de Wereldomroep. “Maar er zaten ook oude Nederlandse volksliedjes tussen die in de categorie ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ vallen.”
Volgens de woordvoerder is er steeds meer belangstelling voor buitenlandse muziek in China. “De laatste jaren doet het land nadrukkelijke pogingen om internationaal gezien meer aansluiting te krijgen. Muziek is daar een uitstekend middel voor, omdat het politiek gezien ongevaarlijk is. Je moet daar als radiostation namelijk niet proberen om politiek getinte documentaires uit te zenden want dat lukt toch niet. Het beleid van de Wereldomroep is dan ook specifiek gericht op het uitzenden van muzikale programma’s.”

Inschrijving voor ether-frequenties gesloten

Vanmorgen is de termijn versterken waarop partijen konden inschrijven op een ether-frequentie vergunning bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Uiteindelijk zullen deze vergunningen middels een vergelijkende toets worden verdeeld.
Binnen twee weken daarna horen de partijen of ze daadwerkelijk mee mogen doen aan de toets. De uitslag van de toets wordt half augustus verwacht. De vergunningen die worden verdeeld hebben een looptijd van een jaar.

Michael Pilarczyck naar Yorin FM

Vanaf zaterdag 15 juni is Michael Pilarczyck te horen op Yorin FM. Dit heeft de zender vandaag bekend gemaakt. Pilarczyck was al eerder dj voor Yorin (toen nog Veronica FM) en Radio 538. Verder was hij één van de eerste Vj's van TMF. In 1998 begon Pilarczyck voor zich zelf en startte een bedrijf dat zich richt op media en auto's. Op dit moment is Pilarczyck te zien op Yorin TV met het programma Car's & Bikes.

Met het aantrekken van een bekende naam hoopt Yorin FM weer wat marktaandeel terug te winnen ten opzichte van zenders als Radio 538 en 3FM die zich ongeveer op de zelfde doelgroep richten.

Noordzee FM moet meer Nederlandse muziek uitzenden

Noordzee FM moet binnen drie maanden minimaal een kwart van de programmering uit Nederlandse muziek laten bestaan. Over een half jaar moet dat minimaal de helft zijn. Als aan deze eisen niet wordt voldaan, wacht een boete van 22.500 euro. Dit heeft het Commissariaat voor de Media maandag beslist.
Met dit besluit heeft het Commissariaat voor de Media het bezwaar dat Publimusic B.V. op 28 januari indiende tegen de in december vorig jaar genomen beslissing om 40% Nederlandstalige muziek uit te zenden, gegrond verklaard. Er wordt slechts gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet gekomen want het uiteindelijke uit te zenden percentage is verhoogd van 40 naar 50%. Omdat dit het meest recht doet aan de oorspronkelijke eis van een overwegend uit Nederlandstalige muziek bestaande programmering. Noordzee FM zendt immers uit met een toestemming waaraan een dergelijke verplichting is verbonden. Vorig jaar werd geconstateerd dat ongeveer 10% van de uitzendtijd werd besteed aan deze muziek.

Johan Vlemmix lopend naar Rome voor 538

Lijsttrekker Johan Vlemmix van de Partij van de toekomst moet te voet naar Rome. Voor de verkiezingen had hij met Radio 538 dj Rick van Velthuijsen gewed dat hij in de Kamer zou komen. Dat lukte niet. Vlemmix haalde met zijn partij maar 6000 stemmen bij de verkiezingenlemmix wil nu voor een goed doel naar Rome lopen. “Misschien kunnen we er iets aan vastkoppelen. Met de auto is het al een rot-end, maar goed. Belofte maakt schuld”, aldus Vlemmix in het VARA TV Magazine.
Vlemmix is vooral bekend als Oranjegek. Zo woont hij in een huis dat Soestdijk II heet en was hij ooit voorzitter van de Willem-Alexander en Emily Vereniging.

Radiofreak Radio vernieuwd

Radiofreak Radio, de stream met oude en nieuwe radiofragmenten, is vernieuwd. Vanaf vandaag zijn er een aantal vaste playlisten die ingedeeld zijn op dj of station.r zijn nu al 2 p11bfisten te vinden van wat er gedraaid wordt. De meest actuele playlist is direct op te vragen op de index van www.radiofreak.nl
Ook wordt er nog steeds muziek gedraaid tussen de fragmenten. Maar de frequentie van muziek is verlaagd. De muziek doet nu meer dienst als overgang tussen verschillende soorten fragmenten. Verder proberen we muziek de pakken die met radio te maken heeft en die bij de fragmenten passen. Verder proberen we wat nieuwe muziek toe te voegen en muziek te draaien die door jullie is aangedragen.
Tevens is de stream ook wat verhoogd. Van 24 kbps, naar 32 kpbs. We proberen of dit goed gaat. Mochten mensen met een 56 kb modem problemen hebben, dan gaan we weer terug naar de oude stream.

RVU Radio maandlang in het teken van gehandicapten

De programma’s van de RVU staan in juni vrijwel geheel in het teken van verstandelijk gehandicapten. Radiomaker Willem Davids besloot, met dat thema in zijn hoofd, een radioprogramma te maken met een tijdelijke redactie die geheel bestaat uit verstandelijk gehandicapten.
Het was even zoeken voor Davids zijn redactie eindelijk bij elkaar had. Via een intensieve zoektocht bij allerlei instellingen kwam hij uiteindelijk uit bij Joost Oosterhof, Peep Arlar, Maurice van de Ruit, Martien Hendricks en Ron Mosselaar. ,,We zijn bij elkaar gaan zitten om onderwerpen te bedenken die ze zelf wilden maken met het uitgangspunt: we gaan een eigen radiostation beginnen, wat doen we ermee?”, aldus Davids.
Oude kranten ophalen, een training van Ajax bijwonen, een gesprek met André van Duin en een beschouwing over een songtekst van Frank Boeijen zijn de onderwerpen waar de redactie mee aan de slag gaat. De reportages zijn hilarisch, vrolijk en soms ook ontroerend.

Radio 538 scoort op I-mode

Radio 538 heeft sinds de lancering van I-mode al meer dan 2.200 ringtone-abonnementen verkocht. Dit aantal ligt ver boven de verwachting van zowel Radio 538 als KPN Mobile. Uit de rapportage van KPN Mobile blijkt tevens dat de abonnees vrijwel allemaal wekelijks gebruik maken van de Radio 538-ringtonesite. De Radio 538-site is daarmee de best bezochte ringtone site op I-mode.
Radio 538 biedt I-mode bezitters op haar ringtone site de mogelijkheid om voor € 2,- per maand vijf speciaal voor I-mode ontwikkelde 16-tonige ringtunes te downloaden. Daarnaast biedt Radio 538 ‘gesproken’ ringtones aan van onder andere de typetjes uit de ochtendshow van Edwin Evers en de middagshow van Jeroen van Inkel. In aansluiting op het grote succes van de ringtones, onderzoekt Radio 538 op het moment de mogelijkheid om haar dienstenaanbod op I-mode uit te breiden.
Enkele weken geleden kwamen er berichten naar buiten dat de I-mode verkoop niet helemaal goed liep. KPN sprak dit tegen. Toch is de aanbieder van mobiele telefonie nu bij meer winkelketens beginnen met de verkoop van I-mode. Vorige week begon de winkelketen t for telecom met de verkoop van de toestellen naast de Belcompany en The Phonehouse.

Bode FM van start in West-Brabant

In West-Brabant is vanaf deze week een nieuw radiostation te horen. Bode FM combineert muziek met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland, maar vooral uit de regio. Bode FM is samen met een nieuwe nieuws-site de jongste media-activiteiten van Uitgeverij en Drukkerij Vorsselmans uit Zundert, die eind dit jaar haar 100-jarig bestaan viert. Vorsselmans is in West-Brabant en in de Zeeuwse gemeente Tholen vooral bekend om haar huis-aan-huisbladen, De Bodes.
In het westen van de regio (Roosendaal, Bergen op Zoom e.o.) is Bode FM te beluisteren op FM 105.1 en in het oostelijk deel van de regio (Breda, Etten-Leur, Oosterhout e.o.) op FM 92,5. Voor het uitzenden via de ether is Bode FM afhankelijk van de landelijke overheid.p 1 september worden opnieuw etherfrequenties verdeeld. Vorsselmans verwacht dat ook Bode FM een of meerdere frequenties toegewezen krijgtode FM richt zich met haar programma volledig op de regio West-Brabant.

Actiegroepen willen zenders terug op het water

Verplaats de AM-zendmasten die in de Lopikerwaard tot overlast leiden naar een platform midden in het IJsselmeer. Dat is in een notendop de alternatieve oplossing voor de zendmastenproblematiek, die maandag door tien actiegroepen en instanties is gepresenteerd. Volgens de groepen is het plan technisch haalbaar en reageren overheden en zendermaatschappij Nozema positief.
Het idee is om een platform in het IJsselmeer te plaatsen, zo’n vijf kilometer ten zuidwesten van de lokatie Trintelhaven (halverwege de dijk Enkhuizen-Lelystad). Daar heeft niemand, behalve de pleziervaart, last van de zender. Het platform bestaat uit drie cilinders die in de grond worden gezogen. Hierop bevindt zich een verticale paal, die boven de waterspiegel uit steekt. Daarop kan de zendmast worden geplaatst. De zenders kunnen op afstand worden bediend.
De kosten van het plan bedragen enkele tientallen miljoenen guldens, maar dit is volgens de actiegroepen geen probleem. De betrokken gemeentes hebben immers al budgetten gereserveerd om de zendmastenproblematiek op te lossen. De werkgroepen gaan ervan uit dat het zo’n anderhalf jaar duurt voordat het platform gerealiseerd kan worden. Het regelen van de vergunningen kan echter nog wel langer duren.

Marc Hamburger en Roeland van Zeijst weg bij 3FM

Marc Hamburger en Roeland van Zeijst moeten weg bij 3FM. Dit omdat vanaf 1 juli het nieuwe nachtseizoen bij Radio 3FM ingaat. De twee dj’s moeten weg omdat er een doorstromingsregeling in de nacht is. Vanwege het vernieuwde pyjamatraject mag een nieuwe dj niet langer dan 1 jaar bij Pyjama FM zittenarc Hamburger en Roeland van Zeijst zullen dus uit de nacht verdwijnen en plaats maken voor nieuwe Dj’s. Marc heeft ruim 2 jaar bij Pyjama gezeten en Roeland ruim ander half jaar en dat is dus te lang.
Wat de toekomst plannen voor Marc en Roeland zijn na 1 juli is nog niet helemaal duidelijk. Hetzij achter of voor de schermen bij Radio 3FM, bij een andere omroep of totaal iets anders.

Radio Veronica breidt programmering verder uit

In afwachting van de verdeling van etherfrequenties wordt met ingang van zaterdag 1 juni de programmering van Radio Veronica uitgebreid. Vanaf die datum is elke zaterdagavond van 22.00 tot 23.00 uur het non-stop soulprogramma ‘Soul II Soul’ te horen.
Eerder al startte het programma Michiel Veenstra elke werkdag tussen 18.00 en 21.00 uur. Michiel Veenstra presenteerd dit gelijknamige programma presenteren. Michiel gaat het eerste stuk ‘leven’ in Veronica Radio brengen. Veel muziek, maar dan met een persoonlijke noot. Iedere vrijdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur zal het non-stop terramix disco/dance programma ‘Into the Groove’ te horen zijn. Hierin komen alle ‘classic’ dancehits van eind jaren ’70 tot begin jaren ’90 nog eens voorbij.

David Charvet komt chatten bij Sky Radio

 

De maand mei stond bij Sky Radio in het teken van het nieuwe zangtalent David Charvet en zijn zomerhit Leap of Faith. Als afsluiting van de David Charvet acties, komt de Frans-Amerikaanse zanger aanstaande zaterdag chatten bij  het muziekstation. 

 

Luisteraars en fans van David Charvet kunnen vanaf 12 uur ’s middags via de site van Sky Radio zelf vragen stellen aan de zanger. Daarna gaat de zanger lunchen met de winnares van de David Charvet Meet & Eat prijsvraag. 

 

Sky Radio geeft een jaar gratis leven weg

Luisteraars van Sky Radio kunnen vanaf 10 juni tot en met 30 juni weer meedingen naar een jaar gratis leven. Net als vorig jaar organiseert het station deze actie waarbij aan alles is gedacht. De winnaar ontvangt onder andere gedurende 1 jaar elke week 500,- euro op zijn spaarrekening, de huur/hypotheek wordt volledig betaald, gratis vakanties, gratis boodschappen, gratis bellen, een droomauto en nog veel meer.

 

Gedurende de actieperiode geeft Sky Radio iedere dag de naam van een artiest door. Luisteraars hoeven deze naam slechts te sms-en naar het nummer 4111 om in aanmerking te kunnen komen voor een jaar gratis leven. Vanaf 10 juni kunnen deelnemers ook via de website meedoen met de actie. Op de finale dag, 6 juli, zullen tien geselecteerde winnaars gezamenlijk moeten strijden om de hoofdprijs.

VARA-personeel tegen stoppen uitzendingen op 747 AM

Het personeel en de ondernemingsraad van de VARA verzetten zich tegen het bestuursplan om de VARA-uitzendingen op 747 AM te schrappen. Beide verwijten het bestuur onnodig onrust te zaaien.Het personeel en de OR zijn ook boos omdat de VARA het personeel heeft verzwegen dat de VARA afspraken heeft gemaakt dat 747 AM tot april 2004 de kans zou krijgen om zich te bewijzen. Het VARA-bestuur ontkent deze afspraak.De NOS zegt dat de afspraak wel bestaat. Zij benadrukt ook dat de VARA niet zomaar uit 747 AM kan stappen. De OR heeft al laten weten het hiermee eens te zijn.

Yorin FM besteedt extra aandacht aan WK voetbal

Yorin FM zal uitgebreid aandacht besteden aan het WK Voetbal dat vanaf morgen in Korea en Japan wordt gespeeld. Omdat de wedstrijden op tijden worden gespeeld waarop de meeste mensen geen tijd hebben om te kijken ('s ochtends of aan het begin van de middag) presenteert Yorin FM-dj Wouter van de Goes vanaf vrijdag 31 mei tot en met vrijdag 7 juni om 15.45 uur de Yorin FM-WK-update.

Kort na de gespeelde wedstrijden praat Wouter van de Goes live in de uitzending met bekende voetbalcoryfeeën, verslaggevers en topvoetballers.

De Yorin FM WK-analisten zijn Rene Eikelkamp (ex-profvoetballer van PSV), Leo Driessen (verslaggever van RTL 5), voormalig Ajacied Rob Witsche, FC Twente-speler Bjorn van der Doelen en Theo Jansen van Vitesse. Zo worden alle voetballiefhebbers op de hoogte gehouden van de hoogte- en dieptepunten die zich op de Aziatische grasmatten afspelen.

Veronic voert actie voor Radio Veronica

De omroepvereniging Veronica (VOO) voert actie voor een eigen radiozender. Daarom hangen er in Amsterdam door de hele stad posters. Op deze posters roept Veronica haar achterban op naar kabelaar UPC te bellen voor de nodige zachte pressie om op de kabel te komen in de hoofdstad.

De actie heeft opvallend genoeg geen telefoontjes maar wel bijna 30.000 reacties op internet opgeleverd. Desalniettemin schat Hans van der Veen, communicatiedirecteur van Veronica, de kansen van VOO-radio hoog in. ‘We onderscheiden ons doordat we 24 uur non-stop muziek willen brengen. Dat is er nog niet.’ Radiozender Kink FM, dat ook onder Veronica valt, zit wel al op de kabel.

VARA stopt met uitzenden op 747 AM

De VARA weigert met ingang van volgend jaar nog langer programma's te maken voor de slecht beluisterde publieke radiozender 747 AM. Daarmee komt het voortbestaan van het vroegere Radio 5 in gevaar.

Zendercoördinator Jan Westerhof vreest een trend. Hij moet ook de AVRO al missen, die om budgettaire redenen niet op 747 AM uitzendt. Het besluit van de VARA-directie betekent opheffing van bekende programma's als Ophef & Vertier (cultuur) en Punch (media). Medewerkers van deze programma's zullen volgens VARA-woordvoerder R. 't Sas worden ingezet bij programma's op andere zenders. Tot gisteravond beraadde de Ophef & Vertier-ploeg zich over de gedwongen overplaatsing.

De VARA stelt zich ten doel programma's voor een breed publiek te maken. Maar de alleen op de middengolf te ontvangen achtergrondenzender, die met ruim 25 miljoen euro overheidsgeld in stand wordt gehouden, heeft met gemiddeld slechts 13.000 luisteraars een marktaandeel van net 1 procent.

Begin januari drong de VARA er bij Westerhof op aan Ophef & Vertier naar de veel beter beluisterde FM-zender Radio 1 te verplaatsen. De zenderredactie wees dat verzoek af. 

Herhaling tv-programma Jensen met Bart de Graaff

Op Yorin TV was vanavond een herhaling te zien van het programma Jensen! met daarin als gast Bart de Graaff. Dit naar aanleiding van het overlijden van de Graaff, afgelopen zaterdag. De Graaff was 2 april 2002 te gast in het programma.

De Yorin FM dj Robert Jensen heeft in deze uitzending Bart de Graaff op geheel eigen wijze een gesprek met de kleine, grote man.

Intomart: non-stop muziek populairst bij luisteraar

Non-stop muziek afgewisseld met nieuws is veruit het populairst onder de Nederlandse radioluisteraars. Dat blijkt uit het onderzoek 'Radio Basis-ondervraging 2001' van Intomart. Op de tweede plaats volgen muziekprogramma's met presentatie, gevolgd door de combinatie tussen muziek, spel en presentatie.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ruim 95% van de Nederlanders een radio bezit. Bij 92% (12,7 miljoen) mensen staat er een in de huiskamer. In slaapkamers staan 9,7 miljoen radio's. Op werk-/hobbykamers staan er 4,9 miljoen en in de keuken 3,3 miljoen.

RadioFreak en RadioForum op nieuwe server

Door het steeds grotere aantal bezoekers van onze site en het radioforum zijn we vandaag over gestapt naar een nieuwe server voor dit forum.

De nieuwe server biedt ons nieuwe mogelijkheden. Zo zal binnenkort het aantal smilies worden vergroot. Het verplaatsen van het forum kan vandaag wel tot kleine probleempjes leiden. Maar tot zover is de overgang goed gegaan.

Gebruikers van het forum zullen als gevolg van de verhuizing wel even opnieuw moeten inloggen. Er wordt dan een nieuwe cookie geplaatst op je pc. Weet je je password niet meer? Gebruik dan de mogelijkheid om jezelf een nieuw password toe te zenden.

Het forum zal nu uitsluitend via www.radioforum.nl te bereiken zijn. In het verleden waren daar verschillende url's voor. Op het forum kan gediscussieerd worden over de radio en de media in z'n algeheel.

BNN-radio herdenkt Bart de Graaff


De BNN radioprogramma Ruuddewild.nl (3FM) en BNN United (Radio 1) zullen vandaag de overleden BNN-directeur Bart de Graaff uitgebreid herdenken. De Graaf overleed zaterdag na complicaties na een operatie.

Ruud de Wild reageerde geschokt op de dood van de Graaff. Drie weken geleden stond hij ook al naast Fortuyn toen deze doodgeschoten werd. "En dan is het zaterdagmiddag. Bijna drie weken later. Ik probeer mijn leven dus weer op te pikken. Om mezelf een plezier te doen ben ik vandaag naar de Harley Dealer gegaan. Kwijlend heb ik daar een tijd doorgebracht. Mijn hele leven heb ik al een grote voorliefde voor juist deze motoren. Deze zaterdag vond ik wel een mooi moment om even tegen zo’n mooi stuk rijdend kunst aan te praten. Wellicht therapeutisch, maar het helpt en daar gaat het om. Diep verzonken in mijn euforische stemming word ik gestoord door mijn portable telefoon. Op het schermpje zie ik dat Gerard Timmer (directeur van BNN) me belt. Uitgelaten neem ik aan en wil net vertellen dat ik een Harley Davidson… Een beverige stem zegt: ‘Ruud, niet schrikken. Bart is overleden'", aldus de Wild op zijn website.

Het programma is te horen vanaf 16:00 uur op 3FM.

In plaats van Weg Met BNN en BNN United, vanavond op Radio 1, zal ook deze zender twee uur lang Bart de Graaff herdenken. In een eerder opgenomen interview vertelt hij over zijn gevecht tegen en met zijn lichaam. 

Maar er zijn ook veel verhalen van achter en voor de schermen. Bovendien krijgen mensen die hem nog wat willen zeggen eindelijk de kans om het laatste woord te hebben.

3FM overweegt sms-service bij evenementen na succes Pinkpop

Radio 3FM overweegt een sms-service te starten voor evenementen. Dit na het grote succes van de service bij Pinkpop. In totaal werden er tijdens het Pinkpop-weekend 50.000 sms-berichten verstuurd aan de bezoekers van het festival en andere liefhebbers. Dat meldde Prospective, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de verzending ervan.

Het ging om 'nieuwtjes' en 'band alerts'. Hierbij krijgt de bezoeker twintig minuten voor aanvang van een geselecteerd optreden een waarschuwingsbericht. Voor deze dienst waren er veertig procent meer aanmeldingen dan vorig jaar.
 

BNN directeur Bart de Graaff overleden

Televisiepresentator en BNN-directeur Bart de Graaff is op 35-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een BNN-woordvoerster zaterdagavond bevestigd. Bart overleefde de complicaties van een zware operatie niet.
De oprichter van BNN werd drie weken geleden opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum met een buikvliesontsteking. In het ziekenhuis bleek dat de ontsteking een gaatje in zijn dunne darm had veroorzaakt. De Graaff moest daarom een zware operatie ondergaan, waarbij een deel van zijn dunne darm is verwijderd. Bart was herstellende van deze ingrijpende operatie.
De Graaff startte zijn loopbaan bij de televisie in 1998 bij Veronica als presentator van het kinderprogramma B.O.O.S.. Later begon hij bij het jongerenprogramma BNN waarmee hij na een aantal jaar een poging deed een publieke omroep te beginnen. In 1998 had BNN voldoende leden en werd BNN, dat staat voor Brutaal News Network, een publieke omroep.

Radiostations boos over criteria nieuwe FM-pakketten

Q The Beat, Kink FM en Colorful Radio zijn boos over de criteria voor de twee nieuwe FM-pakketten die worden verdeeld. De overheid laat in de toewijzing onder meer meewegen of het station gedurende het laatste halfjaar heeft uitgezonden. Ook spelen kabelbereik, reclameomzet en het behaalde marktaandeel een rol.
De stations voelen zich nu buitengesloten. Omdat zij niet aan het CLO-luisteronderzoek van bureau Intomart hebben deelgenomen, is hun marktaandeel niet vast te stellen. Radio Nationaal en Arrow Classic Rock zijn nu de grote kanshebbers voor de beide FM-frequenties.

Radio 10 FM live vanaf Libelle Zomerweek

Radio 10 FM zendt van dinsdag 28 mei tot en met zondag 2 juni live uit vanaf de Libelle Zomerweek. Op het Almeerderstrand in Almere bouwt Radio 10 FM een speciale radiostudio waar de bezoekers de dj’s live in actie kunnen zien.
Tom Mulder, Peter Holland en Jos van Heerden presenteren iedere dag tussen 10.00 en 19.00 uur live vanuit de Radio 10 FM studio op de Libelle Zomerweek. Deejay René Verkerk interviewt de bezoekers tussen de tenten en paviljoens en peilt de stemming op de Zomerweek.

Radio 2 presenteert De Week van de Jaren 80

Radio 2 presenteert van maandag 27 mei tot en met vrijdag 31 mei wederom de Week van de Jaren 80. De hele week komen op deze zender de grootste hits uit de jaren 80 voorbij en besteden de programma;s aandacht aan de jaren 80 met reportages en interviews.
Van maandag tot en met donderdag is het laatste uur van de dag (23.00 uur tot 24.00 uur) gereserveerd voor een live-concert uit de jaren 80. Op maandag 27 mei is dat de Culture Club, op dinsdag 28 mei een concert van U2, op woensdag 29 mei een concert van Alison Moyet en op donderdag 30 mei Talk Talk.
Op vrijdag 31 mei presenteren Daniël Dekker en Hans Schiffers de Top 80 van de Jaren 80, van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 19.00 uur en 23.00 uur zendt Radio 2 live het Reflex of the 80’s concert uit, dat BNN in Ahoy’ Rotterdam organiseert. Onder meer Level 42, Paul Young, Tony Hadley van Spandau Ballet, Spargo en Mai Tai zorgen daar voor een spetterend optreden. De gastheer van de avond is Adam Curry.

Crack FM weer terug op het net

Het internet radiostation Crack FM is weer terug. Een half jaar geleden moest het station stoppen omdat de makers wegens tijdgebrek het station niet meer draaiend konden houden.
Crack FM is bijzonder omdat er niet echt een format achter het station zit. Iedereen mag gewoon het programma maken wat hij wil. Op dit moment is Crack FM nog niet 24 uur per dag te horen. Op de website van het station wordt aangegeven of de zender online is.

AVRO stopt na 21 jaar met Radio 4-programma Caroline

De AVRO zendt op 29 juni voor de laatste keer het Radio 4-programma Caroline uit. Het populair-klassieke radioprogramma werd 21 jaar lang gepresenteerd door Caroline Kaart. De AVRO maakte dat donderdag bekend.De AVRO stopt met Caroline omdat de omroep de zendtijd nodig heeft voor een nieuw programma. ,,Het wordt een programma met klassieke muziek, maar de precieze invulling ervan staat nog niet vast”, meldt een AVRO-woordvoerster.
Kaart maakte het programma samen met Joop Stokkermans, die haar begeleidde op de piano. De van oorsprong Schotse, zingende presentatrice werd aan het begin van de jaren zestig landelijk bekend met het tv-programma ‘Een liedje met Caroline’ (NCRV). Daarna schitterde ze in enkele musicals, nam zij plaats in het panel van het tv-programma ‘Zo vader zo zoon’ en presenteerde ze diverse muzikale tv-shows.
Op zaterdag 29 juni zal Radio Caroline feestelijk worden afgesloten met een anderhalf uur durend programma op Radio 4 vanaf 12:00 uur.

Radio 538 wint BNN’s Roemruchte Radio Bokaal

De commerciële jongerenzender Radio 538 heeft de Roemruchte Radio Bokaal gewonnen. Deze prijs werd uitgereikt door het BNN Radio 1 programma ‘Storing’.et mediaprogramma belichtte van november 2001 iedere week een ander radiostation. Een panel onder leiding van mediajournalist Paul van Liempt beoordeelde alle zenders en gaf ze een rapportcijfer.
Als motivatie voor het geven van de eerste prijs aan Radio 538 zei van Liempt: “Radio 538 heeft nog steeds het imago van een winnaar. Dat is het grootste probleem met andere zenders. Verder hebben ze een club goede dj’s.”
De ‘poedelprijs’, de slechtste zender en de nummer 20 uit de lijst, ging naar Q the beat. De tweede prijs ging naar de regionale publieke omroepen. Deze prijs kregen ze mede omdat ze de best beluisterde zenders van Nederland zijn. De derde prijs ging naar Sky Radio samen met Kink FM. Sky Radio kreeg een goede beoordeling van het panel en Kink FM kreeg ook veel stemmen op de site van ‘Storing’.
Opvallend is dat bezoekers van de website van ‘Storing’ kozen voor ID&T radio als beste station. Op de site kon gestemd worden voor de bokaal. Dit station kreeg dan ook de publieksprijs.

Coffee Break van Sky Radio best beluisterde programma

Uit de onderzoeksgegevens van Intomart blijkt dat het radioprogramma ‘Coffee Break’ van Sky Radio in de periode maart-april 2002 het best beluisterde radioprogramma van Nederland is. Het programma is te horen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en heeft een gemiddelde luisterdichtheid van 4,2%. Dit betekent dat gedurende het gehele programma gemiddeld 580.000 Nederlanders van 10 jaar en ouder naar het programma luisteren.
Op nummer 2 staat het programma Cappuccino dat op zaterdagochtend van 9 tot 12 uur te beluisteren is op Radio 2. In de top 10 komen ook nog 4 andere Sky Radio programma’s voor. Ook 3FM staat in de top 10. De Arbeidsvitaminen neemt de achtste plaats in beslag. Kopspijkers (Radio 2) sluit de top 10 met een luisterdichtheid van 3,2%.
Opvallend is dat bekende programma’s zoals Evers staat op (Radio 538) en Stenders Vroeg (3FM) ontbreken in de top 10. Zij staan op de 26e en 27e plaats.

Barkeepers The Bar op bezoek bij Baja Radio

Het rode team van het televisie programma ‘The Bar’ (Yorin) is zaterdag 25 mei te gast bij Baja Radio. In het programma ‘de Baja Morning Zoo’ spreekt dj Marcel Blok tussen 09.00 – 12.00 uur met de barkeepers. In het programma zal de dj de barkeepers ook een korte dj cursus geven.
Luisteraars kunnen ook vragen stellen aan de barkeepers via de website van het internet radiostation.

Webradio VS voorlopig gered

Het Amerikaanse Congres heeft een plan afgeschoten dat ertoe zou leiden dat internetradiostations een bedrag moesten betalen voor elk nummer en elke luisteraar.
Radiostations op internet zouden volgens het plan een administratie moeten gaan bijhouden voor elke luisteraar. Kleine onafhankelijke radiostations hadden deze wetgeving enkel al door de administratieve last niet overleefd. Vorige maand protesteerden radiostations op internet al tegen het plan dat ze auteursrechten moesten afstaan op basis van elke luisteraar. De zenders zonden alleen mededelingen uit of gingen ‘op zwart’. De radiostations hebben niets tegen het afstaan van auteursrechten maar de plannen van de Copyright Arbitration Royalty Panel (CARP) waren volgens de stations praktisch onuitvoerbaar
Gisteren keurde het Congres de wetsvoorstellen plotseling af, zonder hiervoor een uitleg te geven. De officiële mededeling is hier na te lezeolgens het plan moest ieder webradiostation met terugwerkende kracht tot 1998 vergoedingen gaan betalen van 14 dollarcent per afgespeeld nummer. De bedragen, zelfs voor hobbystations, zouden in de tonnen lopen.

Radio 192 stelt Goud van Oud Live uit

Radio 192 stelt het Goud van Oud Live evenement uit. Dit omdat door de moord op Pim Fortuyn de kaartverkoop na 6 mei volledig is ingezakt. Het evenement zal nu 10 november plaatsvinden.” Ik denk dat de mensen even niet aan een feestje toe zijn. Tot 6 mei werden dagelijks honderden kaartjes verkocht, daarna maximaal vijftien per dag”, aldus woordvoerder M. Bakker van Radio 192.
Goud van Oud Live zou eerst op 9 juni plaatshebben.

Destiny’s child hele donderdag op Radio 538

Radio 538 heeft donderdag 23 mei de hele dag Destiny’s child op de zender. Zangeres Beyoncé komt voor deze gelegenheid naar de studio.
Beyoncé neemt plaats achter de microfoon als dj en presenteert dan de Destiny’s Child Top 538 in het programma van Jeroen van Inkel. Hierin worden de vijf meest aangevraagde platen van Destiny’s Child gedraaid en aangekondigd door Beyoncé.
Daarnaast geeft Radio 538 kaarten weg voor het uitverkochte concert van Destiny’s Child diezelfde avond in Ahoy.

Colorful Radio woest over nieuwe multiculturele zender

De landelijke multiculturele zender Colorful Radio wil dat de overheid onmiddellijk stopt met haar plannen voor een zwaar gesubsidieerde multiculturele radiozender. Het twintig miljoen kostende megaplan ‘G4’ is marktbederf, vindt Colorful Radio. Colorful Radio heeft in een brandbrief aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de mediaspecialisten van de nieuwe Tweede Kamer een fel protest tegen het plan geuit.
Daarnaast gaat Colorful op grote schaal lobbyen bij politici om te zorgen dat OCW en vier grote steden geen belastinggeld in het plan steken. De allochtonenzender zou in september van start gaan. Het gaat uitzenden via vier felbegeerde FM-frequenties in de grote steden. De zender wordt voorbereid door de organisatie G4.
“Wij zijn woest”, zegt Colorful Radio-directeur Martin Bosma. “Met ons eigen belastinggeld worden wij straks kapot geconcurreerd. Het is te gek voor woorden dat G4 zo maar miljoenen euro’s mag afhalen in Den Haag, terwijl wij voor elke cent moeten knokken. Straks hebben wij de markt opengebroken en weten adverteerders ons te vinden. Daarna worden wij vermorzeld en kan G4 gaan incasseren.”
G4 heeft alle voorstellen van Colorful Radio tot samenwerking verworpen.

Luistercijfers: zelfde beeld als vorige maand

De luistercijfers van de periode maart / april laten een zelfde beeld zien als de luistercijfers van vorige maand. Radio 2 laat wel een uitschieter zien. Het station verstevigde de tweede positie. Radio 538 heeft de derde plek weten te behouden. Noordzee FM moest wat inleveren ten opzichte van Radio 10 FM. Hieronder de cijfers:

#0204-0203-1-Marktaandeel#

RFM Radio onbedoeld in de ether

Het internet Radiostation RFM Radio was vandaag onbedoeld in de ether te horen van het middag uur tot even na half 1. In de standplaats van het station, Apeldoorn, was het signaal via de 105.7 Mhz te horen.
Directeur Robert van Beek van RFM is verast door het signaal. “Wij weten van niks. Blijkbaar prikt iemand ons door. Maar het is wel grappig om ons station in de ether te horen!”, aldus van Beek. Het signaal is niet erg sterk. Even buiten Apeldoorn is het signaal niet meer te pakken. Tevens is de kwaliteit niet sterk. Het is een mono signaal.
RFM kwam eerder al in het nieuws om hun aspiraties om op de kabel te gaan in de regio Zutphen.

Bart de Graaff in het ziekenhuis

BNN-voorzitter Bart de Graaff ligt met buikvliesontsteking in het Academisch Ziekenhuis in Leiden. Dat meldt de Telegraaf. De Graaff werd daar veertien dagen geleden opgenomen met buikklachten.
BNN-vice-voorzitter Gerard Timmer: “De toestand van de 35-jarige Bart is ernstig, maar niet kritiek. Bart heeft evenwel een zeer zwak gestel dus over hoe voorspoedig de genezing zal verlopen, is eigenlijk weinig te zeggen. De artsen zeggen dat zij de zaak in de hand hebben.”

Henk Westbroek dinsdag weer terug op 3FM

VARA dj Henk Westbroek keert dinsdag weer terug op 3FM. Westbroek werd 26 april 2002 geschorst voor zijn programma ‘Denk Aan Henk’ omdat hij teveel politieke uitspraken zou doen in zijn programma. Maandag zal hij nog thuisblijven omdat 3FM dan Pinkpop live uitzend.
Meteen na de schorsing liet de VARA al weten dat Westbroek na de verkiezingen terug kon komen. Fred Siebelink nam het programma van hem over.

Radio 538 stuurt lijsttrekker naar Rome

Naar alle waarschijnlijkheid zal lijsttrekker Johan Vlemmix van de Partij van de Toekomst te voet naar Rome moeten. De bekende Eindhovenaar had met Radio 538 gewed om naar de Italiaanse hoofdstad te lopen als hij geen zetels zou krijgen.
Voorlopig ziet het er naar uit dat de partij geen zetels zal krijgen. In Eindhoven kreeg hij de steun van 356 plaatsgenoten. De 357e stem voor de vrolijke oranjefan kwam van hemzelf.

Uitgifte commerciële ether-frequenties van start

Vanaf vandaag kunnen gegadigden voor een ether-frequentie zich inschrijven bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en wetenschappen.
Het gaat landelijk om twee landelijke FM-frequentiekavels en een aantal AM-frequentiekavels. Niet-landelijk gaat het om zo’n vijfendertig frequentiekavels. Deze frequenties zullen uiteindelijk door middel van een vergelijkende toets worden verdeeld. De bestaande commerciële zenders mogen niet meedoen aan deze toets. Zij komen dus niet in aanmerking voor een van deze frequenties.
Ook de bestaande landelijke en niet-landelijke commerciële zenders moeten aangeven of ze in aanmerking willen komen voor een verlenging van hun vergunning voor het gebruik van frequentieruimte. Aan een nieuwe partij wordt maximaal één frequentiekavel gegund.
Alle vergunningen lopen tot 1 september 2003, daarna zal een definitieve regeling in werking treden. Aan de tijdelijke vergunningen kunnen radiostations geen rechten ontlenen voor deze definitieve uitgifte.

Ruuddewild.nl weer terug op 3FM

Ruud de Wild en zijn redactie zijn vandaag weer begonnen met hun programma Ruuddewild.nl (BNN) op 3FM. “Ik heb lang getwijfeld of ik door moest gaan met het programma, maar door al die reacties die we hebben gehad vond ik dat we wel door moesten gaan”, aldus Ruud aan het begin van de uitzending.
Ook co-hosts Sander de Heer en Jeroen Kijk in de Vegte waren er weer. Zij waren echter zondag al te horen op 3FM.

Radiofreak uit de lucht door storing

Radiofreak.nl lag er vanmiddag van even na het middaguur tot 15:17 uur uit. Bij de domeinprovider zorgde een storing ervoor dat de site niet opgevraagd kon worden. Het forum heeft wel gewerkt. Deze kan ook via www.radioforum.nl opgevraagd worden.
We bieden onze excuses aan voor het ongemak en hopen dat zo’n storing zich niet vaker meer zal voordoen. Al speelt overmacht bij ons parten.

Vierde dreigbrief bij RTV Oost, verdachte opgepakt

Bij RTV Oost kwam wederom een dreigbrief binnen. Bij de Overijsselse regionale omroep RTV Oost is vanmorgen een vierde dreigbrief binnengekomen. De brief, die er net zo uitzag als de voorgaande drie, is meteen door de politie in beslag genomen voor sporenonderzoek. De omroep ontving eerder al drie dreigbrieven.
De politie heeft nu een 34-jarige Almeloër opgepakt voor het sturen van dreigbrieven aan RTV Oost. De man is aangehouden op basis van het telefoontje waarin gisteren de vierde dreigbrief werd aangekondigd. Alle telefoontjes naar RTV Oost werden de laatste dagen op band opgenomen.

Radiofreak bezoekers stemmen verdeeld

Uit een poll op het Radiofreak forum blijkt dat de van Radiofreak.nl verdeeld gestemd hebben. De bezoekers van het forum konden gisteren en vandaag aangeven op welke partij ze zouden gaan stemmen.
Na 27 stemmen gaat de VVD aan kop met 7 stemmen (25%). Gevolgd door de Lijst Pim Fortuyn met 5 stemmen (18%). Maar ook Groenlinks (4) en het CDA (4) doen het goed (beide 14%). Er kan nog steeds gestemd worden. Druk hiervoor op deze link. Ook je mening kan je daarop kwijt (let op: eerst inloggen!).

Derde dreigbrief bij RTV Oost

Bij de Overijsselse regionale omroep RTV Oost is vandaag een derde dreigbrief binnengekomen. De enveloppe leek sterk op de twee dreigbrieven die vorige week bij de omroep binnenkwamen.
De politie was in de studio aanwezig, omdat de derde dreigbrief telefonisch was aangekondigd. De enveloppe is ongeopend meegenomen voor sporenonderzoek in het gerechtelijk laboratorium in Rijswijk. De inhoud is daardoor bij RTV-Oost nog niet bekend.

Toch een kleine politieke campagne bij Radio 1 en Radio 538

Op Radio 1 kwamen dinsdagmiddag veel kopstukken van politieke partijen opdraven om geïnterviewd te worden over de ontstane politieke situatie. Daarmee lijkt er toch nog een beetje campagne te worden gevoerd, ondanks dat deze opgeschort werd na de dood van Pim Fortuyn.
In het programma ‘1 op de middag’ (AVRO) kwamen van de kleinere partijen veelal de lijsttrekkers. De grotere partijen. deden het met lagere nummers van de kandidatenlijst. Ook op Radio 538 was woensdagochtend een kleine campagne. Wim Kok (PvdA) was aanwezig in het programma van Edwin Evers. In dit programma zei hij dat hij het soundmix-debat maar niks vond.

Ruud de Wild na verkiezingen terug op 3FM

3FM dj Ruud de Wild zal na de verkiezingen van aanstaande woensdag weer terugkomen op de radio. Dat heeft zendercoördinator Paul van der Lugt vandaag bevestigd. ,,Het gaat beter met Ruud, maar de verkiezingsdag zal weer veel bij hem los maken. Hij is nu gewoon nog niet in staat een programma te maken op de frank en vrij-manier die hem normaal zo eigen is.”, aldus Van der Lugt. Het programma zal tot donderdag worden overgenomen door dj Edwin Diergaarde.
De redactie van het BNN-programma Ruuddewild.nl zit sinds vorige week woensdag thuis om de aanslag op Pim Fortuyn te verwerken. Deze werd vermoord nadat hij te gast was in het radioprogramma. Deze uitzending is na te luisteren op internet. Uur 1 staat hier en Uur 2 hier. In de streams is niet geknipt.
Ook op de maandag heropende website van het radioprogramma laat Ruud in een column weten deze week weer terug te komen. “We durven nog niet te zeggen wanneer we precies weer met goed fatsoen een radioprogramma kunnen maken, maar geloof ons als we zeggen dat we ook aan jou, als Ruuddewild.nl-luisteraar denken. Daarom zijn we ergens deze week weer ‘at your service'”, aldus Ruud de Wild op de website.
3FM heeft honderden steunbetuigingen ontvangen voor de redactie van Ruuddewild.nl ,,Het merendeel van de mailtjes die we nu krijgen is voor Ruud, Sander en Jeroen”, aldus een woordvoerder. ,,We kunnen jullie niet missen”, stelt een luisteraar. ,,Jullie moeten gewoon de boodschap van vrijheid van meningsuiting blijven uitdragen om dit soort idioten te stoppen. Radio biedt jullie die kans, is jullie wapen. Laat je alsjeblieft niet door één gek uit het veld slaan, we hebben jullie nodig.” Ook op het Radiofreak forum kwamen veel steunbetuigingen voor Ruud, Sander en Jeroen binnen.
Co-hosts Sander de Heer en Jeroen Kijk in de Vegte van Ruuddewild.nl waren gisteren al te horen op de radio. Sander presenteerde zijn programma ‘That’s Live’. Jeroen nam de presentatie van ‘Top of the pops’ op zich. Dit wordt normaal gepresenteerd door Ruud de Wild. Maar ook zij zullen pas donderdag terugkeren in Ruuddewild.nl.

Wederom dreigbrief bij RTV Oost

Bij RTV Oost in Hengelo is opnieuw een dreigbrief binnengekomen. In de envelop zat een foto van koningin Beatrix met de tekst ‘is dood’. Dinsdag brengt de vorstin een bezoek aan Overijssel. Het bezoek gaat gewoon door.
De brief is zaterdag bezorgd, meldde RTV Oost maandag. Vorige week ontving de regionale omroep van Overijssel een brief met drie kogels en een kieslijst waarop de namen van lijsttrekkers waren omcirkeld en het woord ‘dood’ diverse malen was geschreven. Volgens de omroep vertonen de brieven sterke overeenkomsten.
De eerste brief werd telefonisch aangekondigd. Bij de omroep is nu opnieuw een telefoontje binnengekomen over een aanstaande, derde dreigbrief. De politie heeft beide brieven meegenomen voor onderzoek. De koningin bezoekt dinsdag twee zorgboerderijen in Luttenberg en Haaksbergen. Volgens een woordvoerder van de RVD gaat het bezoek gewoon door. “Uiteraard is de gebruikelijke beveiliging van kracht.”

Kieslijst met kogels verstuurd naar RTV Oost

Bij RTV Oost in Hengelo is vrijdag een brief binnengekomen met een kieslijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen en drie kogels. Op de kieslijst zijn lijsttrekkers omcirkeld en staat diverse malen het woord ‘dood’ geschreven.
Dat heeft eindredacteur M. Visch van de regionale omroep van Overijssel vrijdag bevestigd. Welke lijsttrekkers precies zijn omcirkeld is niet zichtbaar, omdat de kieslijst is dichtgeniet. Volgens Visch zijn ook kruizen op het papier getekend. Donderdagochtend werd de komst van een ‘bijzondere brief’ telefonisch door een man aangekondigd. Uit welke regio de kieslijst afkomstig is, is niet zichtbaar. De brief wordt overgedragen aan de politie.

Nieuwe prijs voor regionale omroepen

De belangenvereniging van de regionale omroepen (ROOS) en de KRO gaan in december een nieuwe prijs uitreiken voor de beste reportages die op de regio-omroepen te horen en te zien zijn geweest. De prijs gaat de NL Radio- en televisieprijs heten. Tot nu toe was er enkel de Regio Award voor regionale omroepen.
Volgens ROOS-directeur Robert Zaal is de nieuwe prijs nodig omdat de regio Award een ‘Hilversumse’ prijs is. “Als ze dan elk jaar weer zeggen dat in de regio ‘ook best leuke radio en tv wordt gemaakt’, dan hoeft het voor mij niet meer”, aldus Zaal.

Soulshow van 2 mei 2002 op Radiofreak Radio

De Soulshow met Ferry Maat was donderdag 2 mei 2002 eenmalig terug op de radio bij het Belgische Radio Donna. Op Radiofreak Radio is dit weekend een aircheck van deze show te horen (dankzij een van onze bezoekers!). Daarnaast zijn alle gebruikelijke fragmenten te horen en het nummer van Tom Clay dat Robert Jensen de dag na de moord op Pim Fortuyn gebruikte als eerbetoon aan deze politicus!
Radiofreak Radio is hier rechtstreeks te beluisteren met een Winamp speler. Meer info is hier te vinden.

Ruuddewild.nl redactie minimaal tot maandag thuis

3FM-dj Ruud de Wild en zijn medepresentatoren Jeroen Kijk in de Vegte en Sander de Heer hebben besloten minstens tot aanstaande maandag het BNN-programma Ruuddewild.nl niet te presenteren. Dat heeft zendercoördinator Paul van der Lugt van 3FM vandaag bevestigd.
3FM dj Ruud de Wild heeft woensdag niet zijn programma Ruuddewild.nl gedaan. Er werd twee uur lang muziek uitgezonden. Deze muziek werd door de computer aan elkaar gezet. Donderdag nam dj Edwin Diergaarde de presentatie van het programma op zich. Paul Van der Lugt: ,,We bekijken het van dag tot dag. Voor nu is afgesproken dat Ruud thuis blijft en samen met zijn collega’s probeert deze vreselijke gebeurtenis enigszins te verwerken. Wanneer hij terugkomt en of hij terugkomt is nu niet aan de orde.”
Woensdag verklaarde BNN tegenover Radiofreak.nl dat Ruud zijn programma wel zou doen. Maar of Ruud definitief door zou gaan met zijn programma kon BNN ook niet zeggen. De Wild besloot dinsdag nog wel het programma te presenteren om zo de ,,idioot die de aanslag op zijn geweten heeft niet in de kaart te spelen”. Tijdens de uitzending die bedoeld was als protest, barstte de dj een paar keer in huilen uit. Hij wordt op dit moment samen met zijn medepresentatoren bijgestaan door een speciaal traumateam.
Gisteren vertelde Ruud de Wild in het RTL 4 programma Barend & van Dorp dat hij twijfelde of hij wel door moest gaan. “Ik liep vandaag het terrein van het mediapark af en kwam tot de conclusie dat de beveiliging zo lek als een mandje is. Ik weet niet of ik daar nog wel terug wil komen. Ik wil nu eerst een nacht goed slapen en morgenvroeg zien we wel weer verder”, aldus de Wild in het TV programma.

Hot Radio schrapt regionieuws

De commerciële regionale zender Hot Radio schrapt het regionale nieuws, dat ieder half uur wordt uitgezonden. Door aanhoudende miljoenentekorten bij het radiostation wordt de hele nieuwsredactie wegbezuinigd. Het landelijke ANP-nieuws op de hele uren blijft het station wel uitzenden. Hot Radio is te beluisteren in grote delen van Gelderland en Overijssel. De zender is te ontvangen in Twente, de Achterhoek, de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen en in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, waaronder de Liemers.
Oorzaak van de verliezen zijn de almaar durende onzekerheden over de etherfrequentieveiling. Die is al verschillende keren uitgesteld. Door de onzekerheid over de frequentie kan Hot Radio geen lange termijninvesteringen doen, wat de zender geen goed doet. Daarnaast zijn volgens general manager Jan van Dale de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten de oorzaak van achterblijvende reclame-inkomsten.
Hot Radio gaat ondanks de huidige problemen wel investeren in uitbreiding van het verkoopapparaat voor de commercials. “Er is markt voor commerciële omroepen, dat wijzen cijfers van Skyradio en Radio 538 uit. Dus moet er ruimte zijn voor ons. Dat betekent dat we in de advertentiemarkt moeten blijven investeren”, aldus Van Dale.

Ruud de Wild: “Er klopt geen zak van de berichtgeving in de media”

De berichtgeving rondom de moord op Pim Fortuyn, gisteravond voor de studio van 3FM, is helemaal uit z’n verband gerukt. Dat zeiden 3FM dj’s Ruud de Wild, Sander de Heer en Jeroen Kijk in de Vegte vanavond in de uitzending van Barend & van Dorp op RTL 4. De 3 hadden net een 2 uur durend interview gehad met Pim Fortuyn in het programma Ruuddewild.nl op 3FM voordat hij doodgeschoten werd. In de uitzending op RTL 4 deden ze hun verhaal over de gebeurtenissen uit de doeken.
Ruud vertelde emotioneel over de gebeurtenis. “Ik voelde de hand van Pim Fortuyn van mijn arm glijden….” Na de schoten is Ruud nadat hij achter de auto van Pim Fortuyn was gedoken gaan rennen. “Ik denk: hier wordt geschoten. Ik moet weg!”. Jeroen Kijk in de Vegte stond in de deuropening. Sander de Heer was in de geluidsdichte studio en had de schoten niet gehoord. Hij zag de commotie en rende daarop naar buiten om de hulpdiensten tegemoet te komen.
“Het heeft zeker 20 minuten geduurd voordat de hulpdiensten aanwezig waren. De ambulances stonden voor het hek. Volgens de politie waren ze daar aan het wachten omdat er nog geschoten zou worden op het mediapark. Dat is echt gelul! De computer van de bewaking moest opnieuw opgestart worden om het hek te openen. Daar stonden ze doodleuk op te wachten. Dat verhaal van de politie dat de hulpdiensten binnen 9 minuten aanwezig waren klopt dus niet”, aldus Sander de Heer.
“Ik zag Pim Fortuyn nog ademen nadat hij was neergeschoten. Hij was dus helemaal niet op slag dood. Hij lag gewoon op onze parkeerplaats dood te gaan”, aldus Jeroen Kijk in de Vegte. “Ik had zoiets van: Dit is Pim Fortuyn. Hij zal wel zoiets hebben van: ik blijf rustig liggen tot er hulp komt”, voegt Sander de Heer daar aan toe.
Het vreemde is dat de 3 niet gehoord zijn door de politie. Ruud de Wild stond naast Pim Fortuyn toen er geschoten werd en kon nog maar net op tijd wegduiken. De auto waarachter hij wegdook werd nog geraakt door een kogel. Maar ook de Wild werd niet verhoord. Alleen productiemedewerkster Merel van Dijk is verhoord door de politie. Zij heeft Pim Fortuyn nog even verzorgd voordat de hulpdiensten er waren. “Onze telefoonnummers zijn door de politie wel genoteerd, maar we hebben niks meer gehoord”, alsdus Jeroen Kijk in de Vegte.
De beveiliging zit Ruud ook hoog. “Je laat je bonuskaart zien en je bent de studio binnen”, verteld Jeroen Kijk in de Vegte. “De beveiliging is zo lek als een mandje”, voegt Ruud gefrustreerd eraan toe.
Twijfel over doorgaan radioprogramma
Ruud de Wild weet nog niet of hij terug wil komen op het mediapark en dus verder wil met zijn radioprogramma. “Ik liep vandaag het terrein van het mediapark af en kwam tot de conclusie dat de beveiliging zo lek als een mandje is. Ik weet niet of ik daar nog wel terug wil komen. Ik wil nu eerst een nacht goed slapen en morgenvroeg zien we wel weer verder”, aldus de Wild
Reageren op dit stuk kan op ons forum.

Razende Roeland’s Fortuyn musical afgeblazen

De initiatiefnemers van ‘Pim, de Musical’ hebben hun project gestaakt. Het idee voor een musical over Pim Fortuyn werd begin april als radiograp geboren.
Het initiatief van Op Sterk Water Theater en 3FM-dj Roeland van Zeijst (AVRO) lokte zoveel positieve reacties uit dat alsnog werd besloten de productie kleinschalig te realiseren. Na de aanslag zien de organisatoren daar dus van af, zo heeft AVRO Radio bekendgemaakt.

Stichting DigiRadio wil snel digitale radio

Met de oprichting vandaag van de stichting DigiRadio is de start van digitale radio in Nederland weer een stap dichterbij gekomen. De stichting wil snelle invoering van landelijke digitale radio bevorderen en heeft een plan daarvoor aangeboden aan de staatssecretaris van O, C & W. Daarin pleit zij voor een spoedige uitdeling van de benodigde frequenties, een licentietermijn van 15 jaar en startfinanciering uit opbrengsten van analoge radiofrequenties.
Met digitale radio zal op termijn de huidige schaarste in de ether worden opgeheven en kunnen FM en middengolf radio te zijner tijd worden uitgeschakeld. Voordelen van digitale radio zijn o.a.: een ongestoorde ontvangst, hoge geluidskwaliteit, radio met programmagerelateerde datadiensten (bv elektronische programmagids), afstemming op stationsnaam in plaats van op een frequentie, efficiënt ethergebruik en andere elektronische datadiensten.
Tot de initiatiefnemers behoren o.a. de Nederlandse Vereniging voor landelijke Commerciële Radiostations (NVCR), de netwerkbedrijven Nozema en Broadcast Partners en Youri, aan-bieder van datadiensten. Ook de NOS werkt mee, vooral om de brug tussen de commerciële en de publieke zenders te beperken.

Verslagenheid bij radiostations na aanslag op Fortuyn

Op de radio heerst vandaag verslagenheid na dat Pim Fortuyn gisteren werd doodgeschoten voor de studio van 3FM.
‘Stenders Vroeg’ op 3FM stond vandaag in het teken van de aanslag. Luisteraars konden reageren. Ook de rest van de dag zal anders zijn. Radio 3FM zal vandaag de hele dag aangepaste muziek draaien. Verder zal 3FM vandaag geen reclames uitzenden.
Robert Jensen reageerde in zijn ochtendprogramma op Yorin FM geschokt. “Toen ik gister het bericht hoorde moest ik meteen denken aan de uitzending van Jensen! (tv), het is verschrikkelijk.” In dat tv programma sprak Fortuyn al over een mogelijke aanslag. Jensen was duidelijk over Fortuyn: “God, wat zal ik deze man missen.”

“Rare lul, rust zacht, at your service!”

Met deze woorden startte Ruud De Wild vandaag de uitzending op 3FM. De redactie heeft van te voren lang gepraat over de gebeurtenis en of de uitzending moest doorgaan. Uiteindelijk is dus toch besloten om dit te doen, maar wel in een aangepaste sobere vorm.
Ruud opende vandaag de uitzending met een gedicht welke ook op zijn site te vinden isimueen wilde je horeueen wilde je wordeouw motief werd je fataaetuige van het schotenkabaaen idealist is wie je waaast me gestorven in je harnas
Rare lul, Rust zacht Your Service
Hierna werd Queen gedraaid met The show must go on, één van de favoriete platen van Fortuyn.
Ook Arjan Penders, chef 3FM nieuws, is vandaag in de uitzending te gast. In de uitzending staat muziek centraal en vraagt men zich vooral af hoe het heeft kunnen gebeuren. Ook in dit programma kunnen luisteraars reageren. Veder worden er fragmenten van gisteren herhaald. Een van die fragmenten is nu ook hier te beluisteren. Het is het fragmenten van het programma Isabelle tijdens het gebeuren op de parkeerplaats van 3FM.
Voor Jeroen Kijk in de Vegte werd het even te veel, bij het voorlezen van een ontvangen gedicht kon hij zijn tranen niet meer bedwingen. Ruude de Wild vertelde dat hij nog nooit zoveel gehuild heeft in 24 uur als de afgelopen 24 uur.
Vanavond zijn Sander de Heer, Ruud de Wild & Jeroen Kijk in de Vegte te gast in de uitzending van Barend & van Dorp om 22.30 op RTL4.

Pim Fortuyn doodgeschoten na uitzending Ruud de Wild

Pim Fortuyn is vanavond even na 18:00 uur doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Een man met een baseballpetje schoot een aantal keer op hem. De schutter is inmiddels gepakt. Fortuyn werd getroffen toen hij naar zijn auto liep, na een radio-uitzending bij Ruud de Wild op Radio 3FM.

Paul van der Lugt, zendercoördinator van 3FM, heeft alles zien gebeuren. "Ik keek uit mijn raam, en zag dat een man met een baseballpet op hem afkomen. Vervolgens schoot er iemand op Fortuyn. Ik dacht eerst dat het een klappertjespistool was", aldus van der Lugt. Ruud de Wild stond naast de lijsttrekker van de Lijst Fortuyn. "Ruud de Wild liep samen met Fortuyn naar buiten nadat ik de lijsttrekker een hand had gegeven", aldus van der Lugt.

"Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god", dat was de reactie van Peter de Vries van het 3FM nieuws. Hij stond vlak na de aanslag naast Pim Fortuyn. "Wat moeten we doen?", zei hij op het eind. Hij was duidelijk aangedaan na de aanslag.

Ruud de Wild zwaar emotioneel na aanslag
Ruud de Wild was na de aanslag niet aanspreekbaar. Bij BNN is op dit moment een traumapsycholoog aanwezig. Ruud de Wild zei in een kort gesprek met een journalist van Radio Rijnmond zeer emotioneel te zijn, en na het horen van de schoten zo snel mogelijk wilde wegrennen. Hij zei na het zien van Fortuyn op de grond helemaal gek te worden. Hij sloot het gesprek huilend af. Pim Fortuyn zat twee uur in het radioprogramma van Ruud de Wild op Radio 3FM. Enkele minuten nadat Fortuyn het programma verliet werd hij neergeschoten.

Op de website van 3FM is een rouwbericht verschenen. Ook is er al een condoleance register geopend via deze site. Op de site kunnen ook fragmenten uit de uitzending van Ruuddewild.nl gedownload worden.

Radiostations snel over op berichtgeving rond aanslag
Radio 3FM is meteen aangepaste muziek gaan draaien. Om 19:00 uur zijn er 3FM enkele minuten aan stilte ingelast. Er heerst grote verslagenheid bij de popzender aan gezien het incident gebeurde na een uitzending op 3FM. Radio 1 was onmiddellijk live bij de gebeurtenis. Rond kwart over 7 meldde Radio 1 dat de dader gepakt is.

Een verslaggever in opleiding van BNN Radio 1, Filemon Wesselink, sprak vlak na de uitzending van Ruud de Wild nog met Pim Fortuyn. Hij is de laatste geweest die met Fortuyn een interview had. Hij zat aangedaan in de uitzending van Radio 1 na 18:00 uur. Hij was rond 20:30 uur ook te gast op Nederland 2 bij de uitzending van de gezamenlijke omroepen.

Yorin FM is weer overgegaan tot de normale programmering. Eerder op de avond zonden ze het RTL nieuws uit. Op dit moment kunnen luisteraars op de zender reageren.

Fortuyn gaf regering al de schuld van eventuele aanslag in Jensen!
Fortuyn zei bij het programma Jensen! op Yorin TV dat als hem wat zou overkomen, dat dat mede de schuld zou zijn van de Nederlandse regering. "Zij hebben een klimaat gecreëerd rondom mij dat niet normaal is. Je moest eens weten wat voor bedreigingen ik in de bus krijg. Als mij wat gebeurd zijn zij mede verantwoordelijk.", aldus Fortuyn tegenover Yorin FM dj Robert Jensen.

Voor de BBC radio herhaalde hij dit en richtte hij zich vooral op Wim Kok: "De minister-president heeft de mensen tegen mij opgezet. Als mij iets gebeurd is hij verantwoordelijk. Hij geeft me geen beveiliging.", aldus Fortuyn.

Radiofreak staakt feestactiviteiten
Radiofreak heeft meteen na het bekend word en van het nieuws rondom de aanslag op Pim Fortuyn de feestactiviteiten in het kader van het 1-jarig bestaan gestaakt en zich op de berichtgeving rond deze gebeurtenis gestort. Het logo op de site werd aangepast en de feestelijke opener op de site werd verwijderd.

Radiofreak viert 1-jarig bestaan met nieuwe site

Radiofreak bestaat vandaag precies 1 jaar! Dit vieren we met een geheel vernieuwde site. Deze zal vanaf 18:00 uur online staan. Precies 1 jaar geleden begon Radiofreak in alle haast nadat het forum op radiowereld.nl stopte. Door de vele mailtjes die wij daarna kregen besloten we online te gaan met een forum. Niet snel daarop volgde het online gaan van de ‘live luisteren’ pagina. Eind augustus 2001 is de site vervolgens volledig online gegaan.
Daarna heeft radiofreak.nl een vaste schare aan bezoekers gekregen die nog steeds groeit. Radiofreak.nl onderscheidde zich ook door enkel en alleen nieuws te brengen over radio. De rest van de media kwam niet aan de orde.
Radiofreak in september 2001
Ook na een jaar is de site nog niet volledig. Daar wordt nog hard aan gewerkt. Maar mede door hulp van bezoekers van de site, kan er toch veel bereikt worden. Zo heeft Radiofreak al een nieuw forum, een goed en uitgebreid nieuwsdossier en nu dus ook een nieuwe site. Reageren op de nieuwe lay-out kan op ons forum.

Radio 192 organiseert Goud van Oud Live

Radio 192 laat op zondag 9 juni in de Brabanthallen in Den Bosch de jaren zestig en zeventig herleven met een negen uur durend muziekevenement. Goud van Oud Live, duurt van 14.00 tot 23.00 uur. Via de website van Radio 192 is alle informatie rondom het evenement te vinden.
Radio 192 heeft verscheidene internationale toppers van toen weten te contracteren, onder wie Eric Burdon & The Animals (House of the rising sun), The Hollies (Bus Stop), The Rubettes met Paul Da Vinci (Suger Baby), J. Vincent Edwards (Love hit me), The Swinging Blue Jeans (Hippy, hippy shake), Rose Royce (Car wash) en The Rael Thing (You to me are everything). Volgens Radio 192 komen er, afgezien van deze artiesten, nog enkele ‘verrassingsacts’ naar Den Bosch.
De radiozender adviseert kleding uit de jaren zestig en zeventig aan te trekken.

Enige lijsttrekkersdebat via radio op Radio 1

Vandaag was het enige lijsttrekkersdebat dat via de radio gevoerd zal worden te horen via Radio 1. Vanuit café Dudok in Den Haag debatteerde de lijsttrekkers van de zes grote partijen vanaf 11:00 uur onder leiding van Bert van Slooten en Max van Weezel. Het debat duurde twee uur.

Het debat was live te volgen op Radio 1, maar is ook nog op internet terug te luisteren.

Radio 10 FM weeklang in jaren tachtig

Radio 10 FM staat van maandag 6 tot en met vrijdag 10 mei volledig in het teken van de jaren tachtig. In deze periode draait het station alleen hits uit de jaren tachtig.
De luisteraars kunnen tijdens deze week ook op de internetsite de actuele playlist bijhouden en kijken wanneer hun favoriete hit gedraaid wordt. Ook kunnen ze kaarten winnen voor het concert van UB40 op 17 juli in de Heineken Music Hall.
´De Jaren 80 op Radio 10 FM´ duurt van maandagochtend 07:00 uur tot vrijdag middernacht.

Nieuwslezer Arend Langenberg bij ‘Dit was het nieuws’

Nieuwslezer Arend Langenberg van Sky Radio zal vrijdag 7 juni aanstaande meedoen aan de opname van het satirische TV-nieuwsprogramma ‘Dit Was Het Nieuws’ (TROS). Het programma wordt zaterdag 8 juni om 21.50 uur uitgezonden op Nederland 2.
Naast nieuwslezer is Arend Langenberg al jaren Hoofd Nieuwsdienst bij Sky Radio en de voice-over van het misdaadprogramma Peter R. De Vries (SBS 6). Hij won onlangs nog de Marconi Award in de categorie ‘Beste Stem’.
‘Dit Was Het Nieuws’ is het eerste televisieoptreden van de nieuwslezer. Het gezicht van Langenberg zal nu dus bij het grote publiek bekend worden.

4,041FansLike
9,784VolgersVolg