Home Landelijke radio Algemeen directeur RTV West vertrekt als alles op de rails is

Algemeen directeur RTV West vertrekt als alles op de rails is

Algemeen directeur Dink Binnendijk heeft bekendgemaakt dat hij Radio TV West over enkele maanden zal verlaten. De voornaamste reden voor deze beslissing is gelegen in de roerige periode waarmee Binnendijk kort na zijn aantreden werd geconfronteerd. De directeur vertrekt niet voordat het businessplan volledig is uitgewerkt en strategische vacatures vervuld zijn. Hij verwacht de omroep, die nu reeds op alle fronten herstel vertoont, straks als betrouwbaar en succesvol bedrijf achter te laten.

Binnendijk begon een half jaar geleden bij de regionale omroep voor Zuid Holland Noord. Vlak na zijn indiensttreding bleek Radio TV West onverwacht op een faillissement af te stevenen, wat volgde was een ongekend roerige periode, waarin onder meer een sanering moest worden doorgevoerd. Hierbij werden 42 mensen ontslagen. Half februari werd de toekomst van RTV West definitief veilig gesteld door een provinciale lening van 4,5 miljoen euro.

Het bestuur van de regionale omroep heeft Binnendijk gevraagd om het reorganisatieproces waarin de omroep zich momenteel bevindt, op gepaste wijze af te ronden. Dit houdt onder meer in dat het businessplan, dat de basis vormt voor de nieuwe organisatie, volledig wordt uitgewerkt en dat enkele strategische vacatures zijn ingevuld.

De voornaamste reden voor het vertrek van Dink Binnendijk ligt gelegen in de roerige periode van het afgelopen half jaar. “Ik heb als een crisismanager moeten opereren. Dat betekent dat je niet de meest geschikte leider bent om aan de basis te staan van een nieuwe start voor een omroep. Dat is gewoon een feitelijke constatering. En RTV West staat nu voor een nieuwe start”, aldus Binnendijk.